SGK Toán lớp 2 - KNTT Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000

Bài 48. Đơn vị, chục, trăm, nghìn


Bài 1.Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 41 SGK Toán 2 tập 1)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát tranh, tự đếm rồi viết số theo số đơn vị, số chục, số trăm.

Lời giải chi tiết:

LT

Bài 1 (trang 41 SGK Toán 2 tập 1)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát tranh, đếm số khay bánh, từ đó tìm được số chiếc bánh (hình ảnh khay có 10 chiếc bánh giúp ta liên hệ tới khái niệm “10 chiếc bánh là 1 chục bánh”, từ đó hình thành các số 10, 20, 30, ..., 100).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 42 SGK Toán 2 tập 1)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Mỗi lọ kẹo có 100 viên kẹo.

• Có  lọ kẹo.

• Có tất cả  viên kẹo.

• Có  lọ kẹo.

• Có tất cả  viên kẹo.

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát tranh, đếm số lọ kẹo, từ đó tìm được số viên kẹo (hình ảnh lọ có 100 viên kẹo giúp ta liên hệ tới khái niệm “100 viên kẹo là 1 trăm viên kẹo”, từ đó hình thành các số 100, 200, 300, ..., 1000).

Lời giải chi tiết:

a) • Có 4 lọ kẹo.

   • Có tất cả 400 viên kẹo.

b) • Có 7 lọ kẹo.

   • Có tất cả 700 viên kẹo.

Bài 3

Bài 3 (trang 42 SGK Toán 2 tập 1)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Phương pháp giải:

Để viết số có hai chữ số, ta viết số chục trước rồi viết số đơn vị sau.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Bài 4 (trang 42 SGK Toán 2 tập 1)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Biết:

• 1 hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh;

• 1 hộp to đựng 100 chiếc bánh.

a) Hôm qua, Rô-bốt bán được 4 hộp to, tức là bán được  chiếc bánh.

b) Hôm nay, Rô-bốt bán được 8 hộp nhỏ, tức là bán được  chiếc bánh.

Phương pháp giải:

Đếm số theo số chục, số trăm:

- Hình ảnh hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh giúp ta liên hệ tới khái niệm “10 chiếc bánh là 1 chục bánh”, từ đó hình thành các số 10, 20, 30, ..., 100.

- Hình ảnh hộp to có 100 chiếc giúp ta liên hệ tới khái niệm “100 chiếc bánh là 1 trăm chiếc bánh”, từ đó hình thành các số 100, 200, 300, ..., 1000.

Lời giải chi tiết:

• 1 hộp nhỏ đựng 10 chiếc bánh;

• 1 hộp to đựng 100 chiếc bánh

a) Hôm qua, Rô-bốt bán được 4 hộp to, tức là bán được 400 chiếc bánh.

b) Hôm nay, Rô-bốt bán được 8 hộp nhỏ, tức là bán được 80 chiếc bánh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu