Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu


Bài 3. Xem thời khoá biểu của lớp em rồi cho biết: a) Trong tuần có bao nhiêu tiết Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 2 tập 1)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi đếm số lượng mỗi loại và ghi kết quả vào ô có dấu “?”.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 2 tập 1)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Quan sát lớp học của em, đếm và ghi lại số lượng mỗi loại đồ vật.

Phương pháp giải:

Các em tiến hành quan sát các đồ vật có trong lớp học và kiểm đếm số lượng, sau đó điền vào ô có dấu “?”.

Lời giải chi tiết:

Các em tự quan sát các đồ vật có trong lớp học của em và kiểm đếm số lượng, sau đó điền vào ô có dấu “?”.

Bài 3

Bài 3 (trang 109 SGK Toán 2 tập 1)

Xem thời khoá biểu của lớp em rồi cho biết:

a) Trong tuần có bao nhiêu tiết Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm?

b) Trong các môn Toán, Tiếng Việt và Hoạt động trải nghiệm:

• Môn nào có nhiều tiết học nhất?

  A. Toán

  B. Tiếng Việt

  C. Hoạt động trải nghiệm

• Môn nào có ít tiết học nhất?

 A. Toán

 B. Tiếng Việt

 C. Hoạt động trải nghiệm

Phương pháp giải:

Các em tự xem thời khóa biểu của mình và tiến hành kiểm đếm, sau đó điền vào kết quả vào ô có dấu “?” và trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Các em tự xem thời khóa biểu của mình và tiến hành kiểm đếm, sau đó điền vào kết quả vào ô có dấu “?” và trả lời các câu hỏi của bài toán.

Bài 4

Bài 4 (trang 109 SGK Toán 2 tập 1)

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Hỏi các bạn trong tổ em rồi cho biết:

a) Có:

 bạn thích trời nắng;

 bạn thích trời mưa ;

 bạn thích trời nhiều mây.

b) Có:

 bạn thích màu đỏ;

 bạn thích màu vàng;

 bạn thích màu xanh.

Phương pháp giải:

Các em hỏi từng bạn trong tổ về thời tiết và màu sắc yêu thích rồi điền kết quả vào ô có dấu “?”.

Lời giải chi tiết:

Các em hỏi từng bạn trong tổ về thời tiết và màu sắc yêu thích rồi điền kết quả vào ô có dấu “?”.

Ví dụ mẫu: Giả sử ngoài em ra, tổ em còn 7 bạn nữa. Sau khi hỏi các bạn về thời tiết và màu sắc yêu thích của mỗi bạn ta có kết quả như sau:

Vậy:

a) Có 3 bạn thích trời nắng;

    Có 2 bạn thích trời mưa ;

    Có 2 bạn thích trời nhiều mây.

b) Có 2 bạn thích màu đỏ;

    Có 2 bạn thích màu vàng;

    Có 3 bạn thích màu xanh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài