Bài 18: Luyện tập chung


Giải Bài 18: Luyện tập chung trang 70, 71 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính: a) 40 kg + 20 kg; ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LT

Bài 1 (trang 70 SGK Toán 2 tập 1)

Tính.  

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng, trừ hai số như thông thường, sau đó ghi thêm đơn vị đo là kg hoặc \(l\) vào kết quả phép tính.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm số thích hợp.

Thỏ, gà, chó chơi cầu thăng bằng. Biết cả hai trường hợp dưới đây cầu đều thăng bằng.

a) Con thỏ nặng bằng  con gà.

b) Con chó nặng bằng  con gà.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để trả lời các câu hỏi của bài toán. Cầu thăng bằng nên cân nặng của các con vật ở hai bên cầu bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Con thỏ nặng bằng 2 con gà.

b) Con chó nặng bằng 4 con gà.

Giải thích: 1 con thỏ nặng bằng 2 con gà nên 2 con thỏ nặng bằng 4 con gà (2 + 2 = 4). Mà 1 con chó nặng bằng 2 con thỏ. Vậy con chó nặng bằng 4 con gà.

Bài 3

Tại cửa hàng xăng dầu, một người đi ô tô vào mua 25 \(l\) xăng, một người đi xe máy vào mua 3 \(l\) xăng. Hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định bài toán cho gì (số lít xăng người đi ô tô mua, số lít xăng người đi xe máy mua) và hỏi gì (số lít xăng cả hai người mua), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số lít xăng cả hai người mua ta lấy số lít xăng người đi ô tô mua cộng với số lít xăng người đi xe máy mua.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Người đi ô tô: 25 \(l\) xăng

Người đi xe máy: 3 \(l\) xăng

Cả hai người: ... \(l\) xăng? 

Bài giải

Cả hai người mua số lít xăng là:

25 + 3 = 28 (\(l\))

Đáp số: 28 \(l\) xăng.

Bài 4

Có năm túi gạo sau:

a) Muốn lấy hai túi để được 13 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo nào?

b) Muốn lấy ba túi để được 9 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo nào?

Phương pháp giải:

a) Thử chọn và nhẩm tính hai số nào trong các số ghi ở các túi có tổng là 13, từ đó tìm được hai túi thích hợp để được 13 kg gạo.

b) Thử chọn và nhẩm tính ba số nào trong các số ghi ở các túi có tổng là 9, từ đó tìm được ba túi thích hợp để được 9 kg gạo.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 6 kg + 7 kg.

Vậy muốn lấy hai túi để được 13 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo 6 kg và 7 kg.

b) Ta có: 2 kg + 3 kg + 4 kg = 9 kg

Vậy muốn lấy ba túi để được 9 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo 2kg, 3 kg và 4 kg. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.