Bài 10: Luyện tập chung


Giải Bài 10: Luyện tập chung trang 38, 39 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tìm số thích hơp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LT1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm số thích hợp.

Phương pháp giải:

a) - Áp dụng: Số hạng + Số hạng = Tổng.

- Tính nhẩm các phép tính dựa vào các cách tính đã học (đếm tiếp hoặc tách số).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Hai quạt nào có chung ổ cắm điện?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính ghi trên mỗi quạt rồi nối phép tính ghi ở quạt với ổ cắm có ghi số là kết quả của phép tính đó. Từ đó tìm được hai quạt có chung ổ cắm điện.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

7 + 5 = 12 ;  4 + 9 = 13;

6 + 6 = 12 ;  8 + 3 = 11.

Do đó, các quạt nối với ổ cắm điện như sau:

Quan sát ta thấy quạt ghi 7 + 5 và quạt ghi 6 + 6 có chung ổ cắm điện ghi số 12.

Bài 3

a) Toa tàu nào dưới đây ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

b) Những toa tàu nào dưới đây ghi phép tính có kết quả bé hơn 15?

Phương pháp giải:

a) Tính kết quả của phép tính ở mỗi toa tàu, so sánh kết quả rồi tìm toa ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

b) Tính kết quả của phép tính ở mỗi toa tàu, so sánh kết quả với 15, từ đó tìm được những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 15.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:

8 + 6 = 14 ;               7 + 6 = 13 ;

9 + 3 = 12 ;               6 + 9 = 15.

Mà: 12 < 13 < 14 < 15.

Vậy toa ghi 6 + 9 có kết quả lớn nhất.

b) Ta có:

6 + 5 = 11 ;       11 < 15.

7 + 8 = 15 ;       15 = 15.

9 + 4 = 13 ;       13 < 15.

8 + 8 = 16 ;       16 > 15.

Vậy các toa ghi 6 + 5 và 9 + 4 có kết quả bé hơn 15.

Bài 4

Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C (như hình vẽ).

a) Hình nào có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất?

b) Hình A và B có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ?

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ rồi đếm số khối lập phương nhỏ ở mỗi hình A, B, C, sau đó so sánh để tìm hình có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất.

b) Tính tổng số khối lập phương nhỏ của hình A và hình B ta lấy số khối lập phương nhỏ của hình A cộng với số khối lập phương nhỏ của hình B.

Lời giải chi tiết:

a) Hình A có 8 khối lập phương nhỏ.

   Hình B có 6 khối lập phương nhỏ.

   Hình C có 4 khối lập phương nhỏ.

Mà: 4 < 6 < 8.

Vậy hình A có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất.

b)

Hình A và B có tất cả khối lập phương nhỏ là:

             8 + 6 = 14 (khối)

               Đáp số: 14 khối lập phương nhỏ.

LT2

Bài 1 (trang 39 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm số thích hợp.

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng cộng (qua 10), tính nhẩm tổng hai số ở mỗi cột rồi ghi kết quả vào các ô có dấu “?”.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Có 6 bạn đang chơi bóng rổ, sau đó thêm 3 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi bóng rổ?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định số bạn đang chơi bóng rổ và số bạn đến thêm, từ đó hoàn thàn tóm tắt bài toán.

- Để tìm tất cả số bạn chơi bóng rổ ta lấy số bạn đang chơi bóng rổ cộng với số bạn đến thêm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có           : 6 bạn

Đến thêm: 3 bạn

Có tất cả  : … bạn?

Bài giải

Có tất cả số bạn chơi bóng rổ là:

6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn.

Bài 3

Dưới hồ nước có 15 con cá sấu, sau đó có 3 con lên bờ. Hỏi còn lại bao nhiêu con cá sấu ở dưới hồ nước?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định số con cá sấu có dưới hồ nước và số con lên bờ, từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số con cá sấu còn lại dưới hồ nước ta lấy số con cá sấu có dưới hồ nước trừ đi số con lên bờ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có       : 15 con cá sấu

Lên bờ: 3 con cá sấu

Còn lại: … con cá sấu?

Bài giải

Số con cá sấu còn lại dưới hồ nước là:

15 – 3 = 12 ( con)

Đáp số: 12 con.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.