Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị


Giải Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị trang 36, 37 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ1

Bài 1 (trang 36 SGK Toán 2 tập 1)

Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số bông hoa có trong lọ và số bông hoa cắm thêm, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm số bông hoa có tất cả ta lấy số bông hoa có trong lọ cộng với số bông hoa cắm thêm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Có 8 bạn đang chơi kéo co, có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số bạn đang chơi kéo co và số bạn đến thêm chơi cùng, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm tất cả số bạn chơi kéo co ta lấy số bạn đang chơi kéo co cộng với số bạn đến thêm chơi cùng.

Lời giải chi tiết:

HD2

Đàn lợn nhà An có 15 con, mẹ đã bán 5 con. Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số con lợn nhà An có và số con lợn mẹ đã bán đi, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm số con lợn còn lại ta lấy số con lợn nhà An có trừ đi số con lợn mẹ đã bán đi.

Lời giải chi tiết:

LT

Bài 1 (trang 37 SGK Toán 2 tập 1)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có          : 9 thuyền

Thêm     : 4 thuyền

Có tất cả : thuyền?

Phương pháp giải:

Để tìm số thuyền có tất cả ta lấy số thuyên ban đầu có cộng thêm số thuyền đến thêm.

Lời giải chi tiết:

Số thuyền có tất cả là:

9 + 4 = 13 (thuyền)

Đáp số: 13 thuyền.

Bài 2

Trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để tìm số bạn có trên xe và số bạn xuống xe ở điểm dừng, từ đó hoàn thành tóm tắt.

- Để tìm số bạn còn lại trên xe ta lấy số bạn có trên xe trừ đi số bạn xuống xe ở điểm dừng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có           : 14 bạn

Xuống xe : 3 bạn

Còn lại     : ... bạn?

Bài giải

Số bạn còn lại trên xe là:

14 – 3 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.