Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị


Giải Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50, 51, 52 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Trong một lớp học bơi ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ1

Bài 1 (trang 50 SGK Toán 2 tập 1)

Trong một lớp học bơi có 9 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học bơi có bao nhiêu bạn nữ?

Tóm tắt

Nam: 9 bạn

Nữ nhiều hơn nam: 2 bạn

Nữ: ... bạn?

Bài giải

Số bạn nữ của lớp học bơi là:

 +  =   (bạn)

Đáp số:  bạn.

Phương pháp giải:

Để tìm số bạn nữ của lớp học bơi ta lấy số bạn nam cộng thêm 2 bạn.

Lời giải chi tiết:

Lớp học bơi có số bạn nữ là:

9 + 2 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn.

Bài 2

Trên sân có 14 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?

Tóm tắt

Gà: 14 con

Vịt nhiều hơn gà: 5 con

Vịt: ... con?

Bài giải

Số con vịt trên sân là:

   =  (con)

Đáp số:  con.

Phương pháp giải:

Để tìm số con vịt có trên sân ta lấy số con gà cộng với 5 con.

Lời giải chi tiết:

Trên sân có số con vịt là:

14 + 5 = 19 (con)

Đáp số: 19 con vịt.

HD2

Trong hội thi hát quan họ, thôn Thượng tham gia 9 tiết mục, thôn Hạ tham gia ít hơn thôn Thượng 3 tiết mục. Hỏi thôn Hạ tham gia bao nhiêu tiết mục?

Tóm tắt

Thôn Thượng: 9 tiết mục

Thôn Hạ ít hơn thôn Thượng: 3 tiết mục

Thôn Hạ: ... tiết mục?

Bài giải

Số tiết mục thôn Hạ tham gia là:

 –  =  (tiết mục)

Đáp số:  tiết mục.

Phương pháp giải:

Để tìm số tiết mục thôn Hạ tham gia ta lấy số tiết mục thôn Thượng tham gia trừ đi 3 tiết mục.

Lời giải chi tiết:

Số tiết mục thôn Hạ tham gia là:

9 – 3  = 6 (tiết mục)

Đáp số: 6 tiết mục.

LT

Bài 1 (trang 52 SGK Toán 2 tập 1)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Tàu thứ nhất: 20 thùng hàng

Tàu thứ hai nhiều hơn tàu thứ nhất: 8 thùng hàng

Tàu thứ hai: ... thùng hàng?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ tóm tắt để xác định số thùng hàng của tàu thứ nhất và số thùng hàng tàu thứ hai nhiều hơn tàu thứ nhất.

- Để tìm số thùng hàng của tàu thứ hai ta lấy định số thùng hàng của tàu thứ nhất cộng với số thùng hàng tàu thứ hai nhiều hơn tàu thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Tàu thứ hai có số thùng hàng là:

20 + 8 = 28 (thùng hàng)

Đáp số: 28 thùng hàng.

Bài 2

Trong ngày hội cồng chiêng, đội Một có 11 người tham gia, đội Hai có số người tham gia ít hơn đội Một là 4 người. Hỏi đội Hai có bao nhiêu người tham gia ngày hội?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định số người của đội Một và số người đội Hai ít hơn đội Một, từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Muốn tìm số người tham gia ngày hội của đội Hai ta lấy số người của đội Một trừ đi 4 người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đội Một: 11 người

Đội Hai ít hơn đội Một: 4 người

Đội Hai: ... người?

Bài giải

Đội Hai có số người tham gia ngày hội là:

11 – 4 = 7 (người)

Đáp số: 7 người.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 14: Luyện tập chung

  Giải Bài 14: Luyện tập chung trang 53, 54, 55 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính nhẩm: a) 8 + 6 ; 9 + 4; ...

 • Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

  Giải Bài 12: Bảng trừ (qua 10) trang 48, 49 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính nhẩm 11 - 6; 13 - 8; ...

 • Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

  Giải Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 trang 41, 42, 43, 44, 45, 46 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. a) Tính 11 - 6; b) Tính 13 - 5 ...

 • Bài 10: Luyện tập chung

  Giải Bài 10: Luyện tập chung trang 38, 39 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tìm số thích hơp.

 • Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

  Giải Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị trang 36, 37 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.