SGK Toán lớp 2 - KNTT Chủ đề 11: Độ dài và đơn vị đo độ dài. Tiền Việt Nam

Bài 56. Giới thiệu tiền Việt Nam


Bài 1. Quan sát tranh rồi tìm số thích hợp ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 72 SGK Toán 2 tập 1)

Quan sát tranh rồi tìm số thích hợp.

Phương pháp giải:

Nhận biết các đồng tiền được giới thiệu ở phần khám phá dựa trên hình ảnh trong bức tranh, sau đó đếm và ghi lại số tờ tiền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 72 SGK Toán 2 tập 1)

Bạn Mai mua kẹo hết 1 000 đồng. Hỏi bạn Mai chọn một tờ tiền nào sau đây để trả người bán hàng?

Phương pháp giải:

- Học sinh nhận biết hình ảnh tờ tiền thông qua tên gọi của tờ tiền.

- Số tiền Mai trả cho cô bán hàng phải lớn hơn hoặc bằng số tiền Mai mua kẹo.

Lời giải chi tiết:

Vì bạn Mai mua kẹo hết 1 000 đồng nên bạn Mai phải chọn tờ tiền “một nghìn đồng” để trả cho người bán hàng.

Vậy bạn Mai chọn tờ tiền C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 57. Thực hành và trải nghiệm đo độ dài

    Bài 1.Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”...

  • Bài 58. Luyện tập chung

    Bài 4. Mi và Mai đi tham quan cùng bố mẹ. Điểm tham quan cách nhà 50 km. Đến trạm dừng nghỉ, bố cho biết ô tô đã đi được 25 km. Hỏi từ trạm dừng nghỉ còn cách điểm đến bao nhiêu ki-lô-mét?

  • Bài 55. Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét

    Bài 3. Nam, Việt và Rô-bốt cùng chơi đá cầu. Nam đá quả cầu bay xa 4 m. Việt đá quả cầu bay xa 5 m. Rô-bốt đá quả cầu bay xa 7 m. a) Bạn nào đá quả cầu bay xa nhất? b) Việt đá quả cầu bay xa hơn Nam bao nhiêu mét?