Giải bài 5 trang 17 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều


Tính tổng

Đề bài

Tính tổng \(C_{15}^{12} + C_{15}^{13} + C_{16}^{14}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(C_{n - 1}^{k - 1} + C_{n - 1}^k = C_n^k\left( {1 \le k < n} \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \((C_{15}^{12} + C_{15}^{13} )+ C_{16}^{14} = C_{16}^{13} + C_{16}^{14} = C_{17}^{14} = 680\)


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí