Giải bài 3 trang 17 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều


Khối 10 có 16 bạn nữ và 18 bạn nam tham gia đợt tình nguyện Mùa hè xanh. Đoàn trường dự định lập một tổ trồng cây gồm 3 học sinh có cả nam và nữ. Có bao nhiêu cách lập một tổ trồng cây như vậy?

Đề bài

Khối 10 có 16 bạn nữ và 18 bạn nam tham gia đợt tình nguyện Mùa hè xanh. Đoàn trường dự định lập một tổ trồng cây gồm 3 học sinh có cả nam và nữ. Có bao nhiêu cách lập một tổ trồng cây như vậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*) Phân tích: (Số cách chọn 3hs gồm cả nam và nữ trong 34hs) + (Số cách chọn 3hs nam trong 34hs) + (Số cách chọn 3hs nữ trong 34hs) = Số cách chọn 3hs bất kì trong 34hs.

+) Bước 1: Tính số cách chọn 3hs bất kì trong 34hs.

+) Bước 2: Tính số cách chọn 3hs nam trong 34hs.

+) Bước 3: Tính số cách chọn 3hs nữ trong 34hs.

+) Bước 4: Xét hiệu để tính số cách chọn 3hs gồm cả nam và nữ trong 34hs.

Lời giải chi tiết

+) Số cách chọn 3hs bất kì trong 34hs là: \(C_{34}^3\) ( cách chọn)

+) Số cách chọn 3hs nam trong 34hs là: \(C_{18}^3\) ( cách chọn)

+) Số cách chọn 3hs nữ trong 34hs là: \(C_{16}^3\) ( cách chọn)

+) Số cách chọn 3hs gồm cả nam và nữ trong 34hs là: \(C_{34}^3 - C_{18}^3 - C_{16}^3 = 4608\) ( cách chọn)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí