Giải bài 4 trang 17 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh diều


Một quán nhỏ bày bán hoa có 50 bông hồng và 60 bông cúc. Bác Ngọc muốn mua 5 bông hoa gồm cả hai loại hoa trên. Bác Ngọc có bao nhiêu cách chọn hoa?

Đề bài

Một quán nhỏ bày bán hoa có 50 bông hồng và 60 bông cúc. Bác Ngọc muốn mua 5 bông hoa gồm cả hai loại hoa trên. Bác Ngọc có bao nhiêu cách chọn hoa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*) Phân tích: ( Số cách chọn 5 bông hoa gồm cả 2 loại trong  110 bông hoa) + (Số cách chọn 5 bông hoa hồng trong 50 bông hồng) + (Số cách chọn 5 bông cúc trong 60 bông cúc) = Số cách chọn 5 bông hoa bất kì trong 110 bông hoa.

+) Bước 1: Tính số cách chọn 5 bông hoa bất kì trong 110 bông hoa.

+) Bước 2: Tính số cách chọn 5 bông cúc trong 60 bông cúc.

+) Bước 3: Tính số cách chọn 5 bông hoa hồng trong 50 bông hồng.

+) Bước 4: Xét hiệu để tính số cách chọn 5 bông hoa gồm cả 2 loại trong  110 bông hoa.

Lời giải chi tiết

+) Số cách chọn 5 bông hoa bất kì trong 110 bông hoa là: \(C_{110}^5\) ( cách chọn)

+) Số cách chọn 5 bông cúc trong 60 bông cúc là: \(C_{60}^5\) ( cách chọn)

+) Số cách chọn 5 bông hoa hồng trong 50 bông hồng là: \(C_{50}^5\) ( cách chọn)

+) Số cách chọn 5 bông hoa gồm cả 2 loại trong 110 bông hoa là: \(C_{110}^5 - C_{60}^5 - C_{50}^5\) ( cách chọn)


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí