Giải bài 4.6 trang 53 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Hãy viết các góc A, B, C của tam giác ABC theo thứ tự tăng dần trong các trường hợp sau:

Đề bài

Hãy viết các góc A, B, C của tam giác ABC theo thứ tự tăng dần trong các trường hợp sau:

a)\(\widehat A = {60^0};\widehat B > \widehat A\)

b) \(\widehat A = {55^0};\widehat B < \widehat A\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ, so sánh các góc trong tam giác

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác ABC, ta có:

 \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0} \Rightarrow \widehat B + \widehat C = {180^0} - \widehat A = {180^0} - {60^0} = {120^0}\)

Vì \(\widehat B > \widehat A = {60^0} \Rightarrow \widehat C < {60^0}\)

Vậy \(\widehat C < \widehat A < \widehat B\).

b) Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác ABC, ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0} \Rightarrow \widehat B + \widehat C = {180^0} - \widehat A = {180^0} - {55^0} = {125^0}\)

Vì \(\widehat B < \widehat A = {55^0} \Rightarrow \widehat C > {70^0}\)

Như vậy \(\widehat B < \widehat A < \widehat C\). 


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí