Giải bài 4.4 trang 53 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm số đo các góc B và C của tam giác ABC trong Hình 4.6.

Đề bài

Tìm số đo các góc B và C của tam giác ABC trong Hình 4.6.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tổng 3 góc trong 1 tam giác bằng 180 độ.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(8x+\widehat{B} = 180^0\) (2 góc kề bù) nên \(\widehat{B} = 180^0-8x\)

Xét tam giác ABC có: 

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\) (Định lí tổng 3 góc trong 1 tam giác)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {105^0} + \left( {{{180}^0} - 8x} \right) + x = {180^0}\\ \Rightarrow  - 7x = {180^0} - {105^0} - {180^0}\\ \Rightarrow  - 7x =  - {105^0}\\ \Rightarrow x = {15^0}\end{array}\) 

Do đó, \(\widehat{C} = x=15^0\)

\(\widehat{B} = 180^0-8x=180 - 8.15=60^0\)


Bình chọn:
3.9 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí