Giải bài 4.2 trang 53 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong các tam giác dưới đây (H.4.4), tam giác nào là nhọn, vuông, tù?

Đề bài

Trong các tam giác dưới đây (H.4.4), tam giác nào là nhọn, vuông, tù?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Áp dụng tổng 3 góc trong 1 tam giác bằng 180 độ.

-Tam giác tù khi có 1 góc lớn hơn 90 độ

-Tam giác vuông khi có 1 góc bằng 90 độ

-Tam giác nhọn khi 3 góc đều nhọn (mỗi góc đều nhỏ hơn 90 độ)

Lời giải chi tiết

a) Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác ABC, ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\\ \Rightarrow {40^0} + \widehat B + {50^0} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat B = {180^0} - {90^0}\\ \Rightarrow \widehat B = {90^0}\end{array}\)

Tam giác ABC vuông tại B

b) Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác DEF, ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat D + \widehat E + \widehat F = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat D + {55^0} + {65^0} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat D = {180^0} - {120^0}\\ \Rightarrow \widehat D = {60^0} < {90^0}\end{array}\)

Vậy tam giác DEF nhọn vì cả ba góc đều nhỏ hơn 90 độ.

c) Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác MNP, ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat M + \widehat N + \widehat P = {180^0}\\ \Rightarrow {50^0} + \widehat N + {30^0} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat N = {180^0} - {80^0}\\ \Rightarrow \widehat N = {100^0} > {90^0}\end{array}\)

Vậy tam giác MNP là tam giác tù. 


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí