Bài 40.4* Trang 50 SBT Hóa học 9


Giải bài 40.4* Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau :

Đề bài

Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau :

\({C_n}{H_{2n + 2}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_a}{H_{2a + 2}} + {C_b}{H_{2b}}\)

trong đó a + b = n

Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau :

\({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + ?\)

\({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + ?\)

\({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + ?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học theo gợi ý.

Lời giải chi tiết

Các phản ứng crăckinh 

a) \({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + {C_4}{H_{10}}\)

b) \({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + {C_6}{H_{12}}\)

c) \({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + {C_9}{H_{18}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài