Bài 40.4* Trang 50 SBT Hóa học 9


Đề bài

Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau :

\({C_n}{H_{2n + 2}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_a}{H_{2a + 2}} + {C_b}{H_{2b}}\)

trong đó a + b = n

Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau :

\({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + ?\)

\({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + ?\)

\({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + ?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học theo gợi ý.

Lời giải chi tiết

Các phản ứng crăckinh 

a) \({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + {C_4}{H_{10}}\)

b) \({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + {C_6}{H_{12}}\)

c) \({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + {C_9}{H_{18}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.