Bài 36.7 Trang 46 SBT Hóa học 9


Giải bài 36.7 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm CH4 và hiđrocacbon A

Đề bài

Hỗn hợp X gồm CH4 và hiđrocacbon A. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 50 gam kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng thêm 34,6 gam.

Xác định công thức phân tử của A, biết trong hỗn hợp số mol của A gấp ba lần số mol của CH4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi công thức của A là CnHm

- Tính được số mol của CHvà x, tính số mol CO2 và H2O do CHcháy sinh ra.

- Tính được số mol CO2 và H2O do hỗn hợp X cháy sinh ra: số mol CO2 dựa vào kết tủa, khối lượng bình tăng bằng tổng khối lượng CO2 và H2O → khối lượng và số mol H2O → số mol CO2 và H2O do A sinh ra → Tìm n,m (BTNT C, H).

Lời giải chi tiết

\({n_X} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2(mol) \Rightarrow {n_{C{H_4}}} = \dfrac{{0,2}}{{4}} = 0,05(mol);{n_A} = 0,05 \times 3 = 0,15(mol)\)

Phương trình hóa học: \(C{H_4} + 2{O_2} \to C{O_2} + 2{H_2}O\)

\({C_n}{H_m} + (n + \dfrac{{m}}{{4}}){O_2} \to {n_{C{O_2}}} + \dfrac{{m}}{{2}}{H_2}O\)

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

\({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{50}}{{100}} = 0,5(mol) \Rightarrow {m_{C{O_2}}} = 0,5 \times 44 = 22(gam)\)

\({m_{{H_2}O}} = 34,6 - 22 = 12,6(gam)\)

\( \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{12,6}}{{18}} = 0,7(mol) \Rightarrow {n_{C{O_2}}},{n_{{H_2}O}}\) tạo ra khi đốt cháy A là

\({n_{C{O_2}}} = 0,5 - 0,05 = 0,45(mol);{n_{{H_2}O}} = 0,7 - 0,1 = 0,6(mol)\)

=> Công thức của A là \({C_3}{H_8}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36: Metan

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài