Bài 30.2 Trang 38 SBT Hóa học 9


Giải bài 30.2 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% SiO2 ; 12% CaO ; 13% Na2O. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit.

Đề bài

Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% SiO2 ; 12% CaO ; 13% Na2O. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt công thức tổng quát dựa vào thành phần hóa học đã cho. Tính toán theo % khối lượng mỗi chất trong thủy tinh.

Lời giải chi tiết

Đặt công thức hóa học của loại thủy tinh này là:

\(xN{a_2}O.yCaO.zSi{O_2};{M_{N{a_2}O}} = 62(gam);{M_{CaO}} = 56(gam);{M_{Si{O_2}}} = 60(gam)\)

Với những điều kiện như sau : x, y, z là những số nguyên, dương

Tỉ lệ x : y : z là những số nguyên đơn giản nhất. Theo đầu bài ta có tỉ lệ :   

\(x : y : z = \dfrac{{13}}{{62}}:\dfrac{{12}}{{56}}:\dfrac{{75}}{{60}} = 0,21:0,21:1,25 = 1:1:6\)

Công thức hóa học của loại thủy tinh trên là : \(N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
  • Bài 30.3 Trang 38 SBT Hóa học 9

    Giải bài 30.3 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

  • Bài 30.4 Trang 38 SBT Hóa học 9

    Giải bài 30.4 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

  • Bài 30.1 Trang 38 SBT Hóa học 9

    Giải bài 30.1 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có).

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí