Bài 30.2 Trang 38 SBT Hóa học 9


Đề bài

Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% SiO2 ; 12% CaO ; 13% Na2O. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt công thức tổng quát dựa vào thành phần hóa học đã cho. Tính toán theo % khối lượng mỗi chất trong thủy tinh.

Lời giải chi tiết

Đặt công thức hóa học của loại thủy tinh này là:

\(xN{a_2}O.yCaO.zSi{O_2};{M_{N{a_2}O}} = 62(gam);{M_{CaO}} = 56(gam);{M_{Si{O_2}}} = 60(gam)\)

Với những điều kiện như sau : x, y, z là những số nguyên, dương

Tỉ lệ x : y : z là những số nguyên đơn giản nhất. Theo đầu bài ta có tỉ lệ :   

\(x : y : z = \dfrac{{13}}{{62}}:\dfrac{{12}}{{56}}:\dfrac{{75}}{{60}} = 0,21:0,21:1,25 = 1:1:6\)

Công thức hóa học của loại thủy tinh trên là : \(N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
  • Bài 30.3 Trang 38 SBT Hóa học 9

    Giải bài 30.3 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

  • Bài 30.4 Trang 38 SBT Hóa học 9

    Giải bài 30.4 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

  • Bài 30.1 Trang 38 SBT Hóa học 9

    Giải bài 30.1 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có).

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.