Bài 3 trang 9 SBT sử 9


Giải bài tập 3 trang 9 sách bài tập Lịch sử 9. Quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng sau về quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Thời gian

Nội dung sự kiện

 

Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng gay gắt.

Tháng 3-1985

 

 

Khủng hoảng lên đỉnh cảo ở các nước Đông Âu

Cuối năm 1989

 

 

Một số người lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Liên Xô đã tiến hành đảo chính, nhằm lật đổ tổng thống Gooc-ba-chốp

Ngày 28-6-1991

 

 

Tổ chức Liên Hợp Quốc Vác-sa-va tuyên bố giải thể

Ngày 21-12-1991

 

Ngày 25-12-1991

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự khủng hoảng và tan rã của liên bang Xô viết và mục 2. Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung sự kiện

Tháng 3 -1985

Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng gay gắt.

Tháng 3-1985

Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô

 

Khủng hoảng lên đỉnh cao ở các nước Đông Âu

Cuối năm 1989

Sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu 

Ngày 19-8-1991

Một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô đã tiến hành đảo chính, nhằm lật đổ tổng thống Gooc-ba-chốp

Ngày 28-6-1991

Khối SEV ngừng hoạt động.

Ngày 1-7-1991

Tổ chức Vác-sa-va tuyên bố giải thể

Ngày 21-12-1991

Cộng đồng các Quốc gia độc lập (SNG) ra đời

Ngày 25-12-1991

Goóc-ba-chốp từ chức, Liên Xô chính thức tan rã.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 9 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 9 sách bài tập lịch sử 9. Nội dung chính của cuộc cải tổ ở Liên Xô vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX

 • Bài 5 trang 10 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 10 sách bài tập Lịch sử 9. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến những hậu quả ra sao?

 • Bài 2 trang 8 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 8 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (Đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trống trước các câu sau

 • Bài 1 trang 7 SBT sử 9

  Giải bài tập 1 trang 7 SBT Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí