Bài 5 trang 10 SBT sử 9


Giải bài tập 5 trang 10 sách bài tập Lịch sử 9. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến những hậu quả ra sao?

Đề bài

Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến những hậu quả ra sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 2 SGK lịch sử 9

Lời giải chi tiết

Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến những hậu quả:

- Ngày 25 - 12 - 1991, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô tan rã.

- Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập, ra đời một loạt các quốc gia độc lập.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu
 • Bài 4 trang 9 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 9 sách bài tập lịch sử 9. Nội dung chính của cuộc cải tổ ở Liên Xô vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX

 • Bài 3 trang 9 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 9 sách bài tập Lịch sử 9. Quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

 • Bài 2 trang 8 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 8 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (Đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trống trước các câu sau

 • Bài 1 trang 7 SBT sử 9

  Giải bài tập 1 trang 7 SBT Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí