Bài 29.1 Trang 37 SBT Hóa học 9


Giải bài 29.1 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Trộn dung dịch X với dung dịch Y, thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y là

Đề bài

Trộn dung dịch X với dung dịch Y, thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y là :

A. NaOH và K2SO4;      

B. K2CO3 và Ba(NO3)2;

C. KCl và Ba(NO3)2 ;    

D. Na2CO3 và KNO3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học để xác định sản phẩm tạo thành. 

Lời giải chi tiết

Đáp án B.

 K2CO3 và Ba(NO3)-----> 2KNO3  + BaCO3 \( \downarrow \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 29.2 Trang 37 SBT Hóa học 9

  Giải bài 29.2 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn khí cacbonic vào dung dịch natri hiđroxit. Sản phẩm có thể là chất nào ? Giải thích

 • Bài 29.3 Trang 37 SBT Hóa học 9

  Giải bài 29.3 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau : NaHCO3, Ca(OH)2, CaCl2, CaCO3.

 • Bài 29.4 Trang 37 SBT Hóa học 9

  Giải bài 29.4 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp bột CaCO3 và CaSO4. Nêu cách để xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

 • Bài 29.5 Trang 37 SBT Hóa học 9

  Giải bài 29.5 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

 • Bài 29.6 Trang 37 SBT Hóa học 9

  Giải bài 29.6 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau :

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí