Bài 27.4 Trang 33 SBT Hóa học 9


Giải bài 27.4 Trang 33 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau:

Đề bài

Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau:

a) \(C\buildrel {(1)} \over\longrightarrow C{O_2}\buildrel {(2)} \over\longrightarrow CaC{O_3}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow CaO\buildrel {(4)} \over\longrightarrow Ca{(OH)_2}\buildrel {(5)} \over\longrightarrow Ca{(HC{O_3})_2}\)

b) \(F{e_2}{O_3}\buildrel {(1)} \over\longrightarrow Fe\buildrel {(2)} \over\longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {(3)} \over\longrightarrow Fe{(OH)_3}\buildrel {(4)} \over\longrightarrow F{e_2}{O_3}\)

\(Fe\buildrel {(5)} \over\longrightarrow FeC{l_2}\buildrel {(6)} \over\longrightarrow Fe{(OH)_2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của C và một số hợp chất vô cơ.

Lời giải chi tiết

a)  

\((1)C + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2}\)

\((2)C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)

\((3)CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2}\)

\((4)CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

\((5)Ca{(OH)_2} + 2C{O_2} \to Ca{(HC{O_3})_2}\)

b) 

\((1)F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

(hoặc viết \(F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}\) )

\((2)2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeCl_3\)

\((3)FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} \downarrow  + 3NaCl\)

\((4)2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

\((5)Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

\((6)FeC{l_2} + 2NaOH \to Fe{(OH)_2} \downarrow  + 2NaCl\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27: Cacbon

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài