Bài 25.13 trang 69 SBT Vật lí 8


Giải bài 25.13 trang 69 sách bài tập vật lí 8. Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí...) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có giá trị là:

Đề bài

Đổ một chất lỏng có khối lượng m1, nhiệt dung c1 và nhiệt độ t1 vào một chất lỏng có khối lượng m2 = 2.m1, nhiệt dung riêng c2 = 1/2 .c1 và nhiệt độ t2 > t1.

Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí...) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có giá trị là:

A. \(t=\dfrac{{t_2}-{t_1}}{2}\)

B. \(t=\dfrac{{t_1}+{t_2}}{2}\)

C.\( t < t_1 < t_2\)

D. \(t > t_2 > t_1\)                                           

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính nhiệt lượng \(Q = mc\Delta t\)

Sử dụng điều kiện cân bằng \(Q_{toa} = Q_{thu}\)

Lời giải chi tiết

Nhiệt lượng do chất lỏng 2 tỏa ra là:

\(Q_2 = {m_2}.{c_2}.({t_2} - t) = 2.{m_1}. {\dfrac{1}{2}} .c_1.(t_2 - t)\\ = {m_1}.{c_1}.(t_2 - t)\)

Nhiệt lượng do chất lỏng 1 thu vào là:

\(Q_1 = m_1.c_1.(t - t_1)\)

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có: \(Q_1 = Q_2 ⇔ t_2 – t = t – t_1\)

\(\Rightarrow t=\dfrac{{t_1}+{t_2}}{2}\)

Chọn B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài