Bài 25.12 trang 69 SBT Vật lí 8


Giải bài 25.12 trang 69 sách bài tập vật lí 8. Hai quả cầu bằng đồng cùng khối lượng, được nung nóng đến cùng một nhiệt độ. Thả quả thứ nhất vào nước có nhiệt dung riêng 4200J/kg.K, quả thứ hai vào dầu có nhiệt dung riêng 2100J/kg.K. Nước và dầu có cùng khối lượng và nhiệt độ ban đầu.

Đề bài

Hai quả cầu bằng đồng cùng khối lượng, được nung nóng đến cùng một nhiệt độThả quả thứ nhất vào nước có nhiệt dung riêng \(4200J/kg.K\), quả thứ hai vào dầu có nhiệt dung riêng \(2100J/kg.K\). Nước và dầu có cùng khối lượng và nhiệt độ ban đầu.

Gọi \(Q_n\) là nhiệt lượng nước nhận được, \(Q_d\) là nhiệt lượng dầu nhận được. Khi dầu và nước nóng đến cùng một nhiệt độ thì

A. \(Q_n = Q_d\)

B. \(Q_n = 2Q_d\)

c. \(Q_n = \dfrac{1}{2}Q_d\)

D. Chưa xác định được vì chưa biết nhiệt độ ban đầu của hai quả cầu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính nhiệt lượng \(Q = mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết

\(Q_{nuoc}= {m_n}{c_n}\Delta t_1\) = m.Δt.4200

\(Q_{dau}= {m_d}{c_d}\Delta t_1\) = m.Δt.2100

Mà \(m_n =m_d \), \(\Delta t_1 = \Delta t_1\) \(c_n = 2c_d\) \(\Rightarrow Q_{nuoc} = 2 Q_{dau}\)

Chọn B

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài