Bài 25.10 trang 68 SBT Vật lí 8


Giải bài 25.10 trang 68 sách bài tập Vật lí 8. Hai vật 1 và 2 trao đổi nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của vật 1 giảm bớt Δt1, nhiệt độ của vật 2 tăng thêm Δt2

Đề bài

Hai vật 1 và 2 trao đổi nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của vật 1 giảm bớt Δt1, nhiệt độ của vật 2 tăng thêm Δt2. Hỏi Δt1 = Δt2 trong trường hợp nào sau đây:

A. Khi \(m_1 = m_2, c_1=c_2, t_1 =t_2\)

B. Khi \({m_1} = \dfrac{3}{2}{m_2},\,{c_1} = \dfrac{2}{3}{c_2},{t_1} > {t_2}\) 

C. Khi \(m_1 = m_2, c_1=c_2, t_1 <t_2\)

D. Khi \({m_1} = \dfrac{3}{2}{m_2},\,{c_1} = \dfrac{2}{3}{c_2},{t_1} < {t_2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương trình cân bằng nhiệt: \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

Lời giải chi tiết

Khi \({m_1} = \dfrac{3}{2}{m_2},\,{c_1} = \dfrac{2}{3}{c_2},{t_1} > {t_2}\) 

Dùng phương trình cân bằng nhiệt để suy luận:

Ta có:

Q1 = Q2

m1c1∆t1 = m2c2∆t2

\(\dfrac{3}{2}{m_2}\dfrac{2}{3}{c_2}\Delta {t_1}\) = m2c2∆t2

m2c2∆t= m2c2∆t2

Chọn B 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài