Giải bài 2 trang 71 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Cho tam giác ABC có \(\widehat B = {75^o},\widehat C = {45^o}\) và BC = 50. Tính độ dài cạnh AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính \(\widehat A\)

Bước 2: Tính AB, bằng cách áp dụng định lí sin trong tam giác ABC:

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\widehat B = {75^o},\widehat C = {45^o}\)\( \Rightarrow \widehat A = {180^o} - \left( {{{75}^o} + {{45}^o}} \right) = {60^o}\)

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC ta có:

\(\frac{{AB}}{{\sin C}} = \frac{{BC}}{{\sin A}}\)

\( \Rightarrow AB = \sin C.\frac{{BC}}{{\sin A}} = \sin {45^o}.\frac{{50}}{{\sin {{60}^o}}} \approx 40,8\)

Vậy độ dài cạnh AB là 40,8.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm