Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có 40 học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp 7 đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Thảo lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp.

Đề bài

Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có 40 học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp 7 đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Thảo lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp.

Bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột ghép ở Hình 3. Theo em, bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định số liệu của mỗi lớp và tính tổng để xem có bằng với số học sinh của mỗi lớp không? Nếu lớp nào không bằng là bạn Thảo đã nhập sai dữ liệu của lớp đó.

Tổng số học sinh mỗi lớp = Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia + Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Lời giải chi tiết

Lớp 7A:

+        Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 25

+        Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 15

Tổng số học sinh của lớp 7A là: \(25 + 15 = 40\)

Lớp 7B:

+        Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 30

+        Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 10

Tổng số học sinh của lớp 7B là: \(30 + 10 = 40\)

Lớp 7C:

+        Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 25

+        Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 20

Tổng số học sinh của lớp 7C là: \(25 + 20 = 45> 40\)

Lớp 7D:

+        Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là 25

+        Số học sinh đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là 15

Tổng số học sinh của lớp 7D là: \(25 + 15 = 40\)

Vậy bạn Thảo đã nhập nhầm số liệu của lớp 7C.


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.