Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Sau khi tìm hiểu thông tin về Hệ Mặt Trời từ trang web https://solarsystem.nasa.gov, bạn Ngân thu thập được những dữ liệu thống kê sau:

Đề bài

Sau khi tìm hiểu thông tin về Hệ Mặt Trời từ trang web https://solarsystem.nasa.gov, bạn Ngân thu thập được những dữ liệu thống kê sau:

-        Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương

-        Bán kính (theo đơn vị ki-lô-mét) của tám hành tinh đó lần lượt là:

2 440, 6 052, 6 371, 3 390, 69 911, 58 232, 25 362, 24 622

Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê nào là số liệu?

Dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định đâu là dữ liệu thống kê là số liệu (là số lượng của…., là độ dài của….), đâu là dữ liệu thống kê không phải số liệu (là tên của….).

(Đọc lại ví dụ 1 trang 3 phần I. Thu thập và phân loại dữ liệu)

Lời giải chi tiết

-        Dãy dữ liệu thứ nhất là tên các hành tinh trong Hệ Mặt Trời nên không phải là dãy số liệu.

-        Dãy dữ liệu thứ hai là độ dài bán kính (theo đơn vị ki-lô-mét) của tám hành tinh trong Hệ Mặt Trời nên là dãy số liệu.


Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu
  • Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

    Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có 40 học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp 7 đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Thảo lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp.

  • Giải bài 3 trang 7 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

    Biểu đồ cột kép ở Hình 4 biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019.

  • Giải câu hỏi khởi động trang 3 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

    Làm thế nào để biểu diễn dữ liệu đã thu thập và phân loại?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí