Giải bài 18 trang 116 SBT Sinh học 10


Giải bài 18 trang 116 sách bài tập Sinh học 10: 5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra 930 NST đơn.

Đề bài

5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra 930 NST đơn. Các tế bào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm phân tạo giao tử, môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu để tạo ra 960 NST đơn. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của giao tử là 2,5% và đã hình thành nên 16 hợp tử.

a) Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

b) Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai.

c) Xác định giới tính của cơ thể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số lượng NST cung cấp thêm cho giảm phân chính bằng số NST có trong các tế bào con tham gia giảm phân.

Lời giải chi tiết

a) Bộ NST 2n :

Số lượng NST cung cấp cho giảm phân chính bằng số NST có trong các tế bào con tham gia giảm phân.

Gọi 2n là số lượng NST của loài, ta có :

5 X 2n + 930 = 960 -> 2n = 6

b) Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục

Gọi k là số lần nguyên phân, ta có :

5 X 6 (2k - 1) = 930 —> k = 5

c) Giới tính của cơ thể

Số tế bào con tham gia giảm phân :

960:6=160

Số giao tử tạo ra: (16x100):2,5=640

Số giao tử được tạo ra từ 1 tế bào sinh giao tử:  640:160=4

Vậy cơ thể đó có giới tính đực.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 17 trang 116 SBT Sinh học 10

  Giải bài 17 trang 116 sách bài tập Sinh học 10: Một tế bào sinh dục của gà 2n = 78 NST, mỗi NST đơn trong từng cặp NST khác nhau, khi giảm phân không có trao đổi đoạn.

 • Giải bài 16 trang 115 SBT Sinh học 10

  Giải bài 16 trang 115 sách bài tập Sinh học 10: Bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào, người ta đã thu được một cây lúa từ một hạt phấn có n = 12 NST.

 • Giải bài 15 trang 115 SBT Sinh học 10

  Giải bài 15 trang 115 sách bài tập Sinh học 10: a) Tại sao nói diễn biến của giảm phân II giống với nguyên phân? b) Nêu ý nghĩa sinh học của giảm phân II.

 • Giải bài 14 trang 114 SBT Sinh học 10

  Giải bài 14 trang 114 sách bài tập Sinh học 10: Tế bào của một cơ thể có 2n = 14 NST. Hãy cho biết :

 • Giải bài 13 trang 113 SBT Sinh học 10

  Giải bài 13 trang 113 sách bài tập Sinh học 10: Trong các hình thức phân bào sinh vật, người ta dùng các thuật ngữ trực phân, gián phân, phân bào có tơ không sao, phân bào có tơ có sao. Hãy giải thích các thuật ngữ trên. Cho biết tế bào tương ứng với các hình thức đó.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí