Giải bài 18 trang 116 SBT Sinh học 10


Giải bài 18 trang 116 sách bài tập Sinh học 10: 5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra 930 NST đơn.

Đề bài

5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp nhiều đợt với số lần bằng nhau, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra 930 NST đơn. Các tế bào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm phân tạo giao tử, môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu để tạo ra 960 NST đơn. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của giao tử là 2,5% và đã hình thành nên 16 hợp tử.

a) Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

b) Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai.

c) Xác định giới tính của cơ thể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số lượng NST cung cấp thêm cho giảm phân chính bằng số NST có trong các tế bào con tham gia giảm phân.

Lời giải chi tiết

a) Bộ NST 2n :

Số lượng NST cung cấp cho giảm phân chính bằng số NST có trong các tế bào con tham gia giảm phân.

Gọi 2n là số lượng NST của loài, ta có :

5 X 2n + 930 = 960 -> 2n = 6

b) Số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục

Gọi k là số lần nguyên phân, ta có :

5 X 6 (2k - 1) = 930 —> k = 5

c) Giới tính của cơ thể

Số tế bào con tham gia giảm phân :

960:6=160

Số giao tử tạo ra: (16x100):2,5=640

Số giao tử được tạo ra từ 1 tế bào sinh giao tử:  640:160=4

Vậy cơ thể đó có giới tính đực.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập có lời giải trang 106

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài