Giải bài 12 trang 112 SBT Sinh học 10


Giải bài 12 trang 112 sách bài tập Sinh học 10: Quan sát sơ đồ sau đây:

Đề bài

Quan sát sơ đồ sau đây :

a) Chú thích vào hình A và B là gì ?

b) Tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa 2 quá trình đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình trên là minh họa 2 quá trình phân bào: nguyên phân và giảm phân

Lời giải chi tiết

a)

- Nhánh bên trái (A) là sơ đồ quá trình nguyên phân.

- Nhánh bên phải (B) là sơ đồ quá trình giảm phân.

b) So sánh

* Giống nhau :

- NST nhân đôi một lần.

- Đều là sự phân bào có thoi phân bào.

- Xảy ra các giai đoạn tương tự như nhau : kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

- Đều có hiện tượng nhân đôi, đóng xoằn, tháo xoắn của NST.

- Đều có hiện tượng sắp xếp NST, phân li, di chuyển NST về 2 cực tế bào.

* Khác nhau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 13 trang 113 SBT Sinh học 10

  Giải bài 13 trang 113 sách bài tập Sinh học 10: Trong các hình thức phân bào sinh vật, người ta dùng các thuật ngữ trực phân, gián phân, phân bào có tơ không sao, phân bào có tơ có sao. Hãy giải thích các thuật ngữ trên. Cho biết tế bào tương ứng với các hình thức đó.

 • Giải bài 14 trang 114 SBT Sinh học 10

  Giải bài 14 trang 114 sách bài tập Sinh học 10: Tế bào của một cơ thể có 2n = 14 NST. Hãy cho biết :

 • Giải bài 15 trang 115 SBT Sinh học 10

  Giải bài 15 trang 115 sách bài tập Sinh học 10: a) Tại sao nói diễn biến của giảm phân II giống với nguyên phân? b) Nêu ý nghĩa sinh học của giảm phân II.

 • Giải bài 16 trang 115 SBT Sinh học 10

  Giải bài 16 trang 115 sách bài tập Sinh học 10: Bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào, người ta đã thu được một cây lúa từ một hạt phấn có n = 12 NST.

 • Giải bài 17 trang 116 SBT Sinh học 10

  Giải bài 17 trang 116 sách bài tập Sinh học 10: Một tế bào sinh dục của gà 2n = 78 NST, mỗi NST đơn trong từng cặp NST khác nhau, khi giảm phân không có trao đổi đoạn.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí