Giải bài 1,2,3,4,5 trang 119,120 SBT Sinh học 10


Giải bài 1,2,3,4,5 trang 119,120 sách bài tập Sinh học 10: Trong chu kì tế bào, trình tự của các pha là:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Trong chu kì tế bào, trình tự của các pha là :

A. G1 → G2 → S → M

B. S → G1→ G→ M

C. M → G2 → S → G1

D. G1 → S → G2 → M

Phương pháp giải:

Xem lại Chu kì tế bào

Lời giải chi tiết:

Trong chu kì tế bào, trình tự của các pha là :G1 → S → G→ M

Chọn D

Câu 2

2. Sự tổng hợp ARN xảy ra ở pha nào trong kì trung gian ?

A. S và G2

B. G1 và G2

C. G1 và S.

D. S.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu kì tế bào

Lời giải chi tiết:

Sự tổng hợp ARN xảy ra ở pha G1 và G2

Chọn B

Câu 3

3. Sự nhân đôi ADN và NST xảy ra ở

A. Pha G1.

B. Pha G2.

C. Pha S.

D. Quá trình nguyên phân.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu kì tế bào

Lời giải chi tiết:

Sự nhân đôi ADN và NST xảy ra ở Pha S.

Chọn C

Câu 4

4. R là điểm kiểm soát sự phân bào nguyên phân có ở

A. Cuối pha G1.

B. Cuối pha S

C. Giữa pha G1.

D. Cuối pha G2.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu kì tế bào

Lời giải chi tiết:

R là điểm kiểm soát sự phân bào nguyên phân có ở Cuối pha G1.

Chọn A

Câu 5

21. Nếu vượt qua điểm kiểm soát R tế bào nhân thực sẽ có hoạt động nào sau đây ?

A. Tổng hợp ARN yà prôtêin.

B. Nhân đôi trung thể chuẩn bị phân bào.

C. Hình thành thoi phân bào

D. Tổng hợp ADN, tạo NST kép.

Phương pháp giải:

Xem lại Chu kì tế bào

Lời giải chi tiết:

Nếu vượt qua điểm kiểm soát R tế bào nhân thực sẽ có hoạt động tổng hợp ADN, tạo NST kép.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.