Giải bài 11,12,13,14,15 trang 121,122 SBT Sinh học 10


Giải bài 11,12,13,14,15 trang 121,122 sách bài tập Sinh học 10: Tế bào A có 2n = 8 NST nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n = 14 NST nguyên phân 4 lần liên tiếp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

11. Tế bào A có 2n = 8 NST nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n = 14 NST nguyên phân 4 lần liên tiếp. Hỏi trong trường hợp nào môi trường nội bào đã cung cấp số lượng NST nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu NST ?

A. Trường hợp ở tế bào B và nhiều hơn 186 NST.

B. Trường hợp ở tế bào A và nhiều hơn 150 NST.

C. Trường hợp ở tế bào B và nhiều hơn 90 NST.

D. Trường hợp ở tế bào A và nhiều hơn 32 NST.

Phương pháp giải:

Xem lại Giảm phân

Lời giải chi tiết:

Trường hợp ở tế bào A và nhiều hơn 32 NST.

Chọn D

Câu 12

12. Tổng số thoi phân bào được hình thành và phá vỡ khi 1 tế bào thực hiện k lần nguyên phân liên tiếp là bao nhiêu?

A. 2k- 1

B. 2k-1.

C. 2k + 1

D. 2k.

Phương pháp giải:

Xem lại Nguyên phân

Lời giải chi tiết:

Tổng số thoi phân bào được hình thành và phá vỡ khi 1 tế bào thực hiện k lần nguyên phân liên tiếp là 2k-1.

Chọn B

Câu 13

13. Trong một bức ảnh chụp tiêu bản của tế bào thấy có 7 NST kép. Tế bào đó đang ở

A. Kì giữa của quá trình nguyên phân.

B. Sau của quá trình giảm phân.

C. Kì giữa của quá trình giảm phân I.

D. Kì giữa của quá trình giảm phân II.

Phương pháp giải:

Xem lại Giảm phân

Lời giải chi tiết:

Tế bào đó đang ở Kì giữa của quá trình giảm phân II.

Chọn D

Câu 14

14. Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép sắp xếp như thế nào ?

A. Một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

B. Hai hàng trên rriặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

C. Một vòng tròn trên đường xích đạo của thoi phân bào.

D. Hai vòng tròn trên đường xích đạo của thoi phân bào.

Phương pháp giải:

Xem lại Nguyên phân

Lời giải chi tiết:

Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép sắp xếp thành một vòng tròn trên đường xích đạo của thoi phân bào.

Chọn C

Câu 15

15. Một tế bào ở lớp đáy của biểu bì da người nguyên phân liên tiếp tạo ra một số tế bào mới có tổng số 736 NST. Số lần phân bào và số thoi phân bào được hình thành và phá vỡ trong quá trình đó là

A. 2 lần phân bào và 3 thoi phân bào.

B. 3 lần phân bào và 8 thoi phân bào.

C. 4 lần phân bào và 15 thoi phân bào.

D. 5 lần phân bào và 32 thoi phân bào.

Phương pháp giải:

Xem lại Nguyên phân

Lời giải chi tiết:

Tế bào 4 lần phân bào và 15 thoi phân bào.

Chọn C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.