Bài 1 trang 79 SBT sử 7


Giải bài tập 1 trang 79 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Ý nào không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII ?

A. Đầu thời nhà Mạc, khi chưa diễn ra chiến tranh Nam triều - Bắc triều, nông nghiệp vẫn phát triển.

B. Chiến tranh phong kiến làm cho sản xuất bị phá hoại nghiêm trọng.

C. Ruộng đất bị bỏ hoang, nạn mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập.

D. Để phát triển sản xuất, chính quyền Lê - Trịnh rất quan tâm đến thuỷ lợi và tổ chức khai hoang.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nông nghiệp Đại Việt ở thế kỉ XVI

Lời giải chi tiết:

Tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII: đầu thời nhà Mạc, khi chưa diễn ra chiến tranh Nam triều - Bắc triều, nông nghiệp vẫn phát triển, chiến tranh phong kiến làm cho sản xuất bị phá hoại nghiêm trọng, ruộng đất bị bỏ hoang, nạn mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập.

Chọn: D

Câu 2

Vùng đất cát cứ ban đầu của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong là

A. vùng đất Thanh Hoá - Nghệ An.

B. vùng đất Nghệ An - Hà Tĩnh,

C. vùng đất Thuận Hoá - Quảng Nam.

D. vùng đất từ Thuận Hoá đến Gia Định.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nông nghiệp Đại Việt ở thế kỉ XVI

Lời giải chi tiết:

Vùng đất cát cứ ban đầu của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong là vùng đất Thuận Hoá - Quảng Nam.

Chọn: C

Câu 3

Để củng cố, mở rộng lãnh thổ cát cứ của mình ở Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã thực hiện biện pháp

A. tiếp tục gây chiến tranh với chính quyền Đàng Ngoài để mở rộng lãnh thỗ ra phía Bắc.

B. gây chiến tranh với các nước lân bang để mở rộng lãnh thổ.

C. tổ chức di dân khai hoang, lập thành làng ấp, mở rộng dần lãnh thổ về phía nam.

D. tất cả các biện pháp trên.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nông nghiệp Đại Việt ở thế kỉ XVI

Lời giải chi tiết:

Để củng cố, mở rộng lãnh thổ cát cứ của mình ở Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã thực hiện biện pháp tổ chức di dân khai hoang, lập thành làng ấp, mở rộng dần lãnh thổ về phía nam.

Chọn: C

Câu 4

"Phố xá buôn bán nhộn nhịp... Mỗi phố bán một thứ hàng hoá", "nhờ con sông Cái chảy qua..., thuyền chở hàng hoá qua lại rất đông". Trên đây là những lời nhận xét của các thương nhân phương Tây về

A. Thăng Long.

B. Phố Hiến.

C. Hội An.

D. Gia Định.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán thế kỉ XVI

Lời giải chi tiết:

"Phố xá buôn bán nhộn nhịp... Mỗi phố bán một thứ hàng hoá", "nhờ con sông Cái chảy qua..., thuyền chở hàng hoá qua lại rất đông". Trên đây là những lời nhận xét của các thương nhân phương Tây về Thăng Long.

Chọn: A

Câu 5

Đô thị - thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong là

A. Thanh Hà.

B. Đà Nẵng.

C. Hội An.

D. Gia Định.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán thế kỉ XVI

Lời giải chi tiết:

Đô thị - thành phố cảng lớn nhất Đàng Trong là Hội An.

Chọn: C

Câu 6

Nguyên nhân khiến cho các thành thị ở nước ta suy tàn dần vào nửa sau thế kỉ XVIII:

A. do chính quyền Đàng Ngoài và Đàng Trong đều thực hiện chính sách hạn chế ngoại thương.

B. do thương nhân nước ngoài chỉ tập trung buôn bán với Trung Quốc.

C. do sự xuất hiện và phát triển của một số đô thị mới, các đô thị cũ dần dần rơi vào sự quên lãng.

D. tất cả các nguyên nhân trên.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán thế kỉ XVI

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân khiến cho các thành thị ở nước ta suy tàn dần vào nửa sau thế kỉ XVIII: do chính quyền Đàng Ngoài và Đàng Trong đều thực hiện chính sách hạn chế ngoại thương.

Chọn: A

Câu 7

Thế kỉ XVI - XVIII, một tôn giáo mới từng bước được truyền bá vào nước ta là

A. Phật giáo

B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.

D. Hồi giáo.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Tôn giáo ở thế kỉ XVI - XVIII

Lời giải chi tiết:

Thế kỉ XVI - XVIII, một tôn giáo mới từng bước được truyền bá vào nước ta là Thiên Chúa giáo.

Chọn: C

Câu 8

Trong các thế kỉ XVI - XVII, một loại hình văn học rất phát triển so với thời kì trước, gắn liền với nhiều tập truyện, tập thơ của các tác giả nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ là

A. văn học chữ Hán. 

B. văn học chữ Nôm.

C. văn học chữ Quốc ngữ. 

D. văn học dân gian

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Văn học và nghệ thuật dân gian thế kỉ XVI - XVIII

Lời giải chi tiết:

Trong các thế kỉ XVI - XVII, một loại hình văn học rất phát triển so với thời kì trước, gắn liền với nhiều tập truyện, tập thơ của các tác giả nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ là văn học chữ Nôm.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 81 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 81 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 81 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 81 sách bài tập Lịch sử 7. Tình hình ruộng đất và sản xuất nông nghiệp ở Đàng Ngoài (thế kỉ XVI - thế kỉ XVIII)

 • Bài 4 trang 82 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 82 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao nông nghiệp Đàng Trong thời kì đầu (thế kỉ XVII - đầu thế kỉ XVIII)

 • Bài 5 trang 82 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 82 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy kể tên các làng thủ công nổi tiếng, các đô thị nổi tiếng ở nước ta

 • Bài 6 trang 82 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 82 sách bài tập Lịch sử 7. Vào các thế kỉ XVII - XVIII, nền văn học và nghệ thuật dân tộc phát triển

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí