Bài 1 trang 77 SBT sử 7


Giải bài tập 1 trang 77 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ

A. cuối thế kỉ XV.

B. đầu thế kỉ XVI.

C. cuối thế kỉ XVI.

D. đầu thế kỉ XVII.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Triều đình nhà Lê

Lời giải chi tiết:

Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ đầu thế kỉ XVI.

Chọn: B

Câu 2

Tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là

A. cuộc khởi nghĩa của Trần Tuân cuối năm 1511.

B. cuộc khởi nghĩa của Lê Hy, Trịnh Hưng năm 1512.

C. cuộc khởi nghĩa của Phùng Chương năm 1515.

D. cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo năm 1516.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI

Lời giải chi tiết:

Tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo năm 1516.

Chọn: D

Câu 3

Phong trào nông dân thế kỉ XVI có ý nghĩa là:

A. buộc triều đình phải đề ra những chính sách cải thiện đời sống nhân dân.

B. làm cho nhà Lê ngày càng suy yếu.

C. lật đổ nhà Lê, thiết lập một triều đại mới, tiến bộ.

D. mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI

Lời giải chi tiết:

Phong trào nông dân thế kỉ XVI có ý nghĩa là làm cho nhà Lê ngày càng suy yếu.

Chọn: B

Câu 4

Nhà Lê bị lật đổ, nhà Mạc được thành lập vào năm

A. 1527.        B. 1528.

C. 1529.        D. 1530.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Chiến tranh Nam – Bắc triều

Lời giải chi tiết:

Nhà Lê bị lật đổ, nhà Mạc được thành lập vào năm 1527.

Chọn: A

Câu 5

Nhà Lê bị lật đổ, nhà Mạc được thành lập, song đất nước lại bị phân chia thành

A. miền Nam - miền Bắc.

B. Nam triều - Bắc triều.

C. Đàng Trong - Đàng Ngoài.               

D. Bắc Kì - Nam Kì.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Chiến tranh Nam – Bắc triều

Lời giải chi tiết:

Nhà Lê bị lật đổ, nhà Mạc được thành lập, song đất nước lại bị phân chia thành Nam triều - Bắc triều.

Chọn: B

Câu 6

Xảy ra cục diện Trịnh - Nguyễn phân tranh là vì

A. sự thống nhất, phát triển của đất nước.

B. xuất phát từ quyền lợi của nhân dân.

C. quyền lợi ích kỉ của các tập đoàn phong kiến.

D. mưu đồ của nhà Thanh muốn làm suy yếu nước ta.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài

Lời giải chi tiết:

Xảy ra cục diện Trịnh - Nguyễn phân tranh là vì quyền lợi ích kỉ của các tập đoàn phong kiến.

Chọn: C

Câu 7

Ranh giới chia cắt đất nước thời Trịnh - Nguyễn phân tranh là

A. sông Gianh (Quảng Bình). 

B. sông Bên Hải (Quảng Trị),

C. luỹ Thầy (Quảng Bình).    

D. sông Hương (Huế).

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài

Lời giải chi tiết:

Ranh giới chia cắt đất nước thời Trịnh - Nguyễn phân tranh là sông Gianh (Quảng Bình).

Chọn: A

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài