Bài 1 trang 18 SBT sử 7


Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bắt đầu xuất hiện vào

A. những thế kỉ trước Công nguyên.

B. những thế kỉ đầu Công nguyên.

C. thế kỉ X-XIII.

D. thế kỉ X-XVIII.

Câu 2:

Đề bài:

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á phát triển thịnh vượng vào thời gian

A. từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII.

B. từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIV.

C. từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII.

D. từ nửa sau thế kỉ XVIII.

Câu 3:

Đề bài:

Thế kỉ XIII, một bộ phận người Thái ở thượng nguồn sông Mê Công đã di cư xuống phía Nam, định cư ở lưu vực sông Mê Nam và lập nên vương quốc

A. Cham-pa. 

B. Su-khô-thay.

C. Lan Xang.

D. Pa-gan.

Câu 4:

Đề bài:

Đến thế kỉ VI, vương quốc của người Khơ-me hình thành, được gọi là

A. Cam-pu-chia 

B. Cham-pa.

C. Khơ-me.

D. Chân Lạp.

Câu 5:

Đề bài:

Thời kì Ăng-co kéo dài trong khoảng thời gian

A. thế kỉ V- X.

B. thế kỉ IX - X.

C. thế kỉ IX - XV.

D. thế ki X - XV.

Câu 6:

Đề bài:

Tộc người chiếm đa số ở Cam-pu-chia là

A. người Thái.

C. người Chăm.

B. người Khơ-me.

D. người Lào.

Câu 7:

Đề bài:

Chủ nhân của cánh đồng Chum ở Lào là

A. người Môn cổ.

B. người Lào Lùm.

C. người Lào Thơng.              

D. người Khơ-me.

Câu 8:

Đề bài:

Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là

A. Khúm Bo-lom.

B. Pha Ngừm.

C. Xu-lin-nha Vông-xa.

D. Chậu A Nụ.

Câu 9:

Đề bài:

Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian

A. thế kỉ X - XV.

B. thế kỉ XV - XVI.

C. thế kỉ XV - XVII.

D. thế kỉ XVI - XVIII.

 

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á
Lời giải:

Các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bắt đầu xuất hiện vào những thế kỉ đầu Công nguyên.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Lời giải:

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á phát triển thịnh vượng vào thời gian từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII. 

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Lời giải:

Thế kỉ XIII, một bộ phận người Thái ở thượng nguồn sông Mê Công đã di cư xuống phía Nam, định cư ở lưu vực sông Mê Nam và lập nên vương quốc Su-khô-thay.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 3. Vương quốc Cam-pu-chia

Lời giải:

Đến thế kỉ VI, vương quốc của người Khơ-me hình thành, được gọi là Chân Lạp.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 3. Vương quốc Cam-pu-chia

Lời giải:

Thời kì Ăng-co kéo dài trong khoảng thời gian thế kỉ IX - XV.  

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 3. Vương quốc Cam-pu-chia

Lời giải:

Tộc người chiếm đa số ở Cam-pu-chia là người Khơ-me.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 4. Vương quốc Lào

Lời giải:

Chủ nhân của cánh đồng Chum ở Lào là người Lào Thơng. 

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 4. Vương quốc Lào

Lời giải:

Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là Pha Ngừm.

Chọn: B

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 4. Vương quốc Lào

Lời giải:

Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian thế kỉ XV - XVII.

Chọn: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 19 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 19 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 20 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 7. Các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Cam-pu-chia

 • Bài 4 trang 20 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 20 sách bài tập Lịch sử 7. Những biểu hiện sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co

 • Bài 5 trang 20 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 20 sách bài tập Lịch sử 7. Các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Lào từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIX

 • Bài 6 trang 21 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 21 sách bài tập Lịch sử 7. Thuận lợi và khó khăn của các nước Đông Nam Á trong phát triển nông nghiệp

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.