Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Gia phả, đền thờ, đình làng, hội làng,... có từ bao giờ.

- Gia phả, đền thờ, đình làng, hội làng,... có từ bao giờ.
- Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nghệ nhân... làng mình, quê hương mình là người như thế nào mà nhân dân tôn thờ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan