Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (2 điểm): Nhờ 10ml dung dịch AgNO3 1M trong NH3 vào ống nghiệm đựng dung dịch glucozo (dư), sau khi kết thúc phản ứng, người ta thu được một lượng Ag cân nặng 0,864 gam. Tính hiệu suất phản ứng (Ag = 108)

Câu 2 (2 điểm): Viết phương trình hóa học của H2N – CH2 – COOH lần lượt với NaOH, C2H5OH.

Câu 3 (2 điểm): Hai phân tử X và Y có công thức cấu tạo lần lượt là:

HO – CH2 – COOH và H2N – CH2 – COOH. Viết các phương trình hóa học với Na.

Câu 4 (2 điểm): Hãy điền Đ (nếu đúng) S (nếu sai) vào bảng sau:

 

Đ hay S

1

Glucozo tác dụng được với AgNO3 trong NH3

 

2

Saccarozo tác dụng được với H2O trong axit

 

3

Xenlulozo không tác dụng với natri

 

4

Tinh bột tác dụng với iotcho màu xanh

 

5

Axit axetic tác dụng được với rượu etylic trong axit

 

6

Amino axit bị thủy phân trong môi trường axit hay kiềm

 

7

Rượu etylic tác dụng với natri

 

8

Benzen không tác dụng với nước

 

 

Câu 5 (2 điểm): Trộn 50ml axit axetic (D = 1,03 g/cm3) với 50ml nước cất (D = 1 g/cm3). Tính nồng độ % của axit axetic trong dung dịch đó.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & {n_{AgN{O_3}bd}} = 0,01mol  \cr  & {n_{Ag\text{ tạo ra}}} = {{0,864} \over {108}} = 0,008(mol) \cr} \)

Hiệu suất phản ứng: \( = \dfrac{{0,008}}{{0,01}}.100\%  = 80\% \)

Câu 2:

Viết phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & {H_2}N - C{H_2} - COOH + NaOH \to {H_2}N - C{H_2} - COONa + {H_2}O  \cr  & {H_2}N - C{H_2} - COOH + {C_2}{H_5}OH \to {H_2}N - C{H_2} - COO{C_2}{H_5} + {H_2}O \cr} \)

Câu 3:

\(\eqalign{  & HO - C{H_2} - COOH + 2Na \to NaO - C{H_2} - COONa + {H_2}  \cr  & 2{H_2}N - C{H_2} - COOH + 2Na \to 2{H_2}N - C{H_2} - COONa + {H_2} \cr} \)

Câu 4:

Chỉ có 6 sai (S)

Câu 5:

Khối lượng axit axetic là: \(50.1,03 = 51,5\) gam.

\(m_{H_2O}= 50\) gam.

Nồng độ % của axit axetic \( =\dfrac{{51,5}}{{101,5}}.100\%  = 50,74\% .\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng