Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Vật lí 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Vật lí 6

Đề bài

Câu 1. GHĐ của thước và ĐCNN của thước là gì?

Câu 2. Có 3 thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm.

- Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.

- Thước có GHĐ 40cm và ĐCNN 1mm.

Hỏi nên dùng thước nào để đo:

a) chiều rộng của cuốn sách giáo khoa?

b) chiều dài của cuốn sách giáo khoa?

c) chiều dài của bàn học sinh?

Câu 3. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

2m3 =................. dm3 =............. cm3

1,5m3 =............lít =..............ml =................cc

Câu 4. Đúng hay sai:

a. Một chai nước một lít có thể chứa 160cmnước.

b. Một chai nước 330cc có thể chứa 130cm3 nước.

c. Đổ vào chai 100cm3 nước, sau đó đổ thêm 100cm3 dầu hoả. Trong chai có tổng cộng 600cm3 chất lỏng.

Lời giải chi tiết

Câu 1

- GHĐ của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

- ĐCNN của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

Câu 2

a) Để đo chiều rộng cuốn sách giáo khoa dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.

b) Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa dùng thước có GHĐ 40cm và ĐCNN 1mm.

c) Để đo chiều dài bàn học dùng thước có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm

Câu 3

2m3= 2000dm3 = 2000000cm3.

1,5m3 = 1500 lít = 1500000ml  = 1500000 cc

Câu 4

a. Đúng;

b. Đúng;

c. Sai

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí