Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bình chọn:
4.3 trên 413 phiếu
Bài C1 trang 65 sgk vật lí 6 Bài C1 trang 65 sgk vật lí 6

Giải bài C1 trang 65 SGK Vật lí 6. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?

Xem chi tiết
Bài C2 trang 65 sgk vật lí 6 Bài C2 trang 65 sgk vật lí 6

Giải bài C2 trang 65 SGK Vật lí 6. Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?

Xem chi tiết
Bài C3 trang 65 sgk vật lí 6 Bài C3 trang 65 sgk vật lí 6

Giải bài C3 trang 65 SGK Vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b

Xem chi tiết
Bài C4 trang 66 sgk vật lí 6 Bài C4 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C4 trang 66 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Xem chi tiết
Bài C5 trang 66 sgk vật lí 6 Bài C5 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C5 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

Xem chi tiết
Bài C6 trang 66 sgk vật lí 6 Bài C6 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C6 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

Xem chi tiết
Bài C7 trang 66 sgk vật lí 6 Bài C7 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C7 trang 66 SGK Vật lí 6. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

Xem chi tiết
Bài C8 trang 66 sgk vật lí 6 Bài C8 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C8 trang 66 SGK Vật lí 6. Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?

Xem chi tiết
Bài C9 trang 67 sgk vật lí 6 Bài C9 trang 67 sgk vật lí 6

Giải bài C9 trang 67 SGK Vật lí 6. Băng kẹp đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu có, thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?

Xem chi tiết
Bài C10 trang 67 sgk vật lí 6 Bài C10 trang 67 sgk vật lí 6

Giải bài C10 trang 67 SGK Vật lí 6. Tại sao bàn là điện ở hình21.5 lại tự động ngắt khi đã đủ nóng?

Xem chi tiết


Gửi bài