Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bình chọn:
4.2 trên 419 phiếu
Lý thuyết một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

- Sự có giãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn

Xem chi tiết

Bài C1 trang 65 sgk vật lí 6

Giải bài C1 trang 65 SGK Vật lí 6. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?

Xem lời giải

Bài C2 trang 65 sgk vật lí 6

Giải bài C2 trang 65 SGK Vật lí 6. Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?

Xem lời giải

Bài C3 trang 65 sgk vật lí 6

Giải bài C3 trang 65 SGK Vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b

Xem lời giải

Bài C4 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C4 trang 66 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Xem lời giải

Bài C5 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C5 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

Xem lời giải

Bài C6 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C6 trang 66 SGK Vật lí 6. Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

Xem lời giải

Bài C7 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C7 trang 66 SGK Vật lí 6. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

Xem lời giải

Bài C8 trang 66 sgk vật lí 6

Giải bài C8 trang 66 SGK Vật lí 6. Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?

Xem lời giải

Bài C9 trang 67 sgk vật lí 6

Giải bài C9 trang 67 SGK Vật lí 6. Băng kẹp đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu có, thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?

Xem lời giải

Bài C10 trang 67 sgk vật lí 6

Giải bài C10 trang 67 SGK Vật lí 6. Tại sao bàn là điện ở hình21.5 lại tự động ngắt khi đã đủ nóng?

Xem lời giải