Đề kiểm tra giữa học kì 1

Bình chọn:
4.2 trên 54 phiếu
Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 6 - Đề số 01

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 6 - Đề số 01 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kếp hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 6 - Đề số 02

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 6 - Đề số 02 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 6 - Đề số 03

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 6 - Đề số 03 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 6 - Đề số 04

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 6 - Đề số 04 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 6 - Đề số 05

Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 6 - Đề số 05 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải