Bài 11. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng

Bình chọn:
4.3 trên 414 phiếu
Lý thuyết. Khối lượng riêng, trọng lượng riêng

- Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

Xem chi tiết

Câu 1 trang 36 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C1 trang 36 SGK Vật lí 6. Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

Xem lời giải

Câu 2 trang 37 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C2 trang 37 SGK Vật lí 6. hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

Xem lời giải

Câu 3 trang 37 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C3 trang 37 SGK Vật lí 6. Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công thức tính khối lượng riêng:

Xem lời giải

Câu 4 trang 37 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C4 trang 37 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Câu 5 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C5 trang 38 SGK Vật lí 6. Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân:

Xem lời giải

Câu 6 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C6 trang 38 SGK Vật lí 6. Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc dầm sắt có thể tích

Xem lời giải

Câu 7 trang 38 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C7 trang 38 SGK Vật lí 6. Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng của nước muối đó.

Xem lời giải