Bài 10. Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Bình chọn:
4.2 trên 342 phiếu
Lý thuyết. Lực kế - Phép đo lực, trọng lượng và khối lượng

1. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C1 trang 34 SGK Vật lí 6. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C2 trang 34 SGK Vật lí 6. Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

Xem lời giải

Câu 3 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C3 trang 34 SGK Vật lí 6. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C4 trang 34 SGK Vật lí 6. Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

Xem lời giải

Câu 5 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C5 trang 34 SGK Vật lí 6. Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế:?

Xem lời giải

Câu 6 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C6 trang 34 SGK Vật lí 6. Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 35 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C7 trang 35 SGK Vật lí 6. Hãy giải thích vì sao trên các cân bỏ túi bán ở ngoài phố người ta không chia độ theo đơn vị Niuton mà lại chia độ theo đơn vị kilogram?

Xem lời giải

Câu 8 trang 35 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C8 trang 35 SGK Vật lí 6. Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Xem lời giải

Câu 9 trang 35 - Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C9 trang 35 SGK Vật lí 6. Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niuton.

Xem lời giải