Bình chọn:
4.2 trên 223 phiếu
Bài C1 trang 34 SGK Vật lí 6 Bài C1 trang 34 SGK Vật lí 6

Giải bài C1 trang 34 SGK Vật lí 6. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trông của các câu sau:

Xem chi tiết
Bài C2 trang 34 SGK Vật lí 6 Bài C2 trang 34 SGK Vật lí 6

Giải bài C2 trang 34 SGK Vật lí 6. Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

Xem chi tiết
Bài C3 trang 34 SGK Vật lí 6 Bài C3 trang 34 SGK Vật lí 6

Giải bài C3 trang 34 SGK Vật lí 6. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem chi tiết
Bài C4 trang 34 SGK Vật lí 6 Bài C4 trang 34 SGK Vật lí 6

Giải bài C4 trang 34 SGK Vật lí 6. Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

Xem chi tiết
Bài C5 trang 34 SGK Vật lí 6 Bài C5 trang 34 SGK Vật lí 6

Giải bài C5 trang 34 SGK Vật lí 6. Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế:?

Xem chi tiết
Bài C6 trang 34 SGK Vật lí 6 Bài C6 trang 34 SGK Vật lí 6

Giải bài C6 trang 34 SGK Vật lí 6. Hãy tìm nhưng con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau:

Xem chi tiết
Bài C7 trang 35 SGK Vật lí 6 Bài C7 trang 35 SGK Vật lí 6

Giải bài C7 trang 35 SGK Vật lí 6. Hãy giải thích vì sao trên các cân bỏ tủi bán ở ngoài phố ngưới ta không chia độ theo đơn vị Niuton mà lại chia độ theo đơn vị kilogram?

Xem chi tiết
Bài C8 trang 35 SGK Vật lí 6 Bài C8 trang 35 SGK Vật lí 6

Giải bài C8 trang 35 SGK Vật lí 6. Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Xem chi tiết
Bài C9 trang 35 SGK Vật lí 6 Bài C9 trang 35 SGK Vật lí 6

Giải bài C9 trang 35 SGK Vật lí 6. Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niuton.

Xem chi tiết