Bài 5. Khối lượng. Đo khối lượng

Bình chọn:
4.3 trên 356 phiếu
Lý thuyết Khối lượng - Đo khối lượng.

Khối lượng. Đơn vị đo khối lượng.

Xem chi tiết

Bài C1 trang 18 sgk vật lý 6

Giải bài C1 trang 18 SGK Vật lí 6. Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi:

Xem lời giải

Bài C2 trang 18 sgk vật lý 6

Giải bài C2 trang 18 SGK Vật lí 6. Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?

Xem lời giải

Bài C3 trang 18 sgk vật lý 6

Giải bài C3 trang 18 SGK Vật lí 6. Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài C4 trang 18 sgk vật lý 6

Giải bài C4 trang 18 SGK Vật lí 6. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung

Xem lời giải

Bài C5 trang 18 sgk vật lý 6

Giải bài C5 trang 18 SGK Vật lí 6. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp

Xem lời giải

Bài C6 trang 18 sgk vật lý 6

Giải bài C6 trang 18 SGK Vật lí 6. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong

Xem lời giải

Bài C7 trang 19 sgk vật lý 6

Giải bài C7 trang 19 SGK Vật lí 6. Hãy đối chiếu ảnh của cái cân Rô-bec-van

Xem lời giải

Bài C8 trang 19 sgk vật lý 6

Giải bài C8 trang 19 SGK Vật lí 6. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp.

Xem lời giải

Bài C9 trang 19 sgk vật lý 6

Giải bài C9 trang 19 SGK Vật lí 6. Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao

Xem lời giải

Bài C10 trang 19 sgk vật lý 6

Giải bài C10 trang 19 SGK Vật lí 6. Hãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân Rô-bec-van.

Xem lời giải

Bài C11 trang 20 sgk vật lý 6

Giải bài C11 trang 20 SGK Vật lí 6. Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,

Xem lời giải

Bài C12 trang 20 sgk vật lý 6

Giải bài C12 trang 20 SGK Vật lí 6. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN

Xem lời giải

Bài C13 trang 20 sgk vật lý 6

Giải bài C13 trang 20 SGK Vật lí 6. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên

Xem lời giải