Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bình chọn:
4.2 trên 479 phiếu
Bài C1 trang 24 sgk vật lý 6 Bài C1 trang 24 sgk vật lý 6

Giải bài C1 trang 24 SGK Vật lí 6. Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.

Xem chi tiết
Bài C2 trang 24 sgk vật lý 6 Bài C2 trang 24 sgk vật lý 6

Giải bài C2 trang 24 SGK Vật lí 6. Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.

Xem chi tiết
Bài C3 trang 25 sgk vật lý 6 Bài C3 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C3 trang 25 SGK Vật lí 6. Trong thí nghiệm ở bài 6 (H.6.1)

Xem chi tiết
Bài C4 trang 25 sgk vật lý 6 Bài C4 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C4 trang 25 SGK Vật lí 6. Buộc sợi dây vào một xe lăn,

Xem chi tiết
Bài C5 trang 25 sgk vật lý 6 Bài C5 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C5 trang 25 SGK Vật lí 6. Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở

Xem chi tiết
Bài C6 trang 25 sgk vật lý 6 Bài C6 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C6 trang 25 SGK Vật lí 6. Lấy tay ép hai đầu một lò xo.

Xem chi tiết
Bài C7 trang 25 sgk vật lý 6 Bài C7 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C7 trang 25 SGK Vật lí 6. Chọn cụm từ thích hợp trong khung

Xem chi tiết
Bài C8 trang 26 sgk vật lý 6 Bài C8 trang 26 sgk vật lý 6

Giải bài C8 trang 26 SGK Vật lí 6. Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

Xem chi tiết
Bài C9 trang 26 sgk vật lý 6 Bài C9 trang 26 sgk vật lý 6

Giải bài C9 trang 26 SGK Vật lí 6. Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.

Xem chi tiết
Bài C10 trang 26 sgk vật lý 6 Bài C10 trang 26 sgk vật lý 6

Giải bài C10 trang 26 SGK Vật lí 6. Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng.

Xem chi tiết
Bài C11 trang 26 sgk vật lý 6 Bài C11 trang 26 sgk vật lý 6

Giải bài C11 trang 26 SGK Vật lí 6. Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả nói trên.

Xem chi tiết


Gửi bài