Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bình chọn:
4.2 trên 480 phiếu
Lý thuyết Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

Lực tác dụng lên một vật có

Xem chi tiết

Bài C1 trang 24 sgk vật lý 6

Giải bài C1 trang 24 SGK Vật lí 6. Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.

Xem lời giải

Bài C2 trang 24 sgk vật lý 6

Giải bài C2 trang 24 SGK Vật lí 6. Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.

Xem lời giải

Bài C3 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C3 trang 25 SGK Vật lí 6. Trong thí nghiệm ở bài 6 (H.6.1)

Xem lời giải

Bài C4 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C4 trang 25 SGK Vật lí 6. Buộc sợi dây vào một xe lăn,

Xem lời giải

Bài C5 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C5 trang 25 SGK Vật lí 6. Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở

Xem lời giải

Bài C6 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C6 trang 25 SGK Vật lí 6. Lấy tay ép hai đầu một lò xo.

Xem lời giải

Bài C7 trang 25 sgk vật lý 6

Giải bài C7 trang 25 SGK Vật lí 6. Chọn cụm từ thích hợp trong khung

Xem lời giải

Bài C8 trang 26 sgk vật lý 6

Giải bài C8 trang 26 SGK Vật lí 6. Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

Xem lời giải

Bài C9 trang 26 sgk vật lý 6

Giải bài C9 trang 26 SGK Vật lí 6. Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.

Xem lời giải

Bài C10 trang 26 sgk vật lý 6

Giải bài C10 trang 26 SGK Vật lí 6. Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng.

Xem lời giải

Bài C11 trang 26 sgk vật lý 6

Giải bài C11 trang 26 SGK Vật lí 6. Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả nói trên.

Xem lời giải