Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bình chọn:
4 trên 580 phiếu
Lý thuyết sự nở vì nhiệt của chất khí

- Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Xem chi tiết

Bài C1 trang 62 sgk vật lí 6

Giải bài C1 trang 62 SGK Vật lí 6. Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh khi bàn tay áp vào bình cầu?

Xem lời giải

Bài C2 trang 62 sgk vật lí 6

Giải bài C2 trang 62 SGK Vật lí 6. Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu trong ống thuỷ tinh? Hiện tượng chứng tỏ điều gì?

Xem lời giải

Bài C3 trang 63 sgk vật lí 6

Giải bài C3 trang 63 SGK Vật lí 6. Tại sao thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp hai bàn tay nóng vào bình?

Xem lời giải

Bài C4 trang 63 sgk vật lí 6

Giải bài C4 trang 63 SGK Vật lí 6. Tại sao thể tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào bình cầu?

Xem lời giải

Bài C5 trang 63 sgk vật lí 6

Giải bài C5 trang 63 SGK Vật lí 6. Hãy đọc bảng 20.1 ghi độ tăng thể tích

Xem lời giải

Bài C6 trang 63 sgk vật lí 6

Giải bài C6 trang 63 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Xem lời giải

Bài C7 trang 63 sgk vật lí 6

Giải bài C7 trang 63 SGK Vật lí 6. Phải có điều kiện gì thì quả bóng bàn bị móp, được nhúng vào nước nóng mới có thể phồng lên?

Xem lời giải

Bài C8 trang 63 sgk vật lí 6

Giải bài C8 trang 63 SGK Vật lí 6. Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? (Hãy xem lại bài trọng lượng riêng để trả lời câu hỏi này)

Xem lời giải

Bài C9 trang 64 sgk vật lí 6

Giải bài C9 trang 64 SGK Vật lí 6. Dụng cụ đo độ nóng, lạnh

Xem lời giải