Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bình chọn:
4.3 trên 342 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về đo thể tích chất lỏng

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về đo thể tích chất lỏng hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết Đo thể tích chất lỏng.

Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối

Xem chi tiết

Bài C1 trang 12 sgk vật lý 6

Giải bài C1 trang 12 SGK Vật lí 6. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

Xem lời giải

Bài C2 trang 12 sgk vật lý 6

Giải bài C2 trang 12 SGK Vật lí 6. Quan sát hình 3.1 và cho biết tên

Xem lời giải

Bài C3 trang 12 sgk vật lý 6

Giải bài C3 trang 12 SGK Vật lí 6. Ở nhà, nếu không có ca đong

Xem lời giải

Bài C4 trang 12 sgk vật lý 6

Giải bài C4 trang 12 SGK Vật lí 6. Trong phòng thí nghiệm người ta

Xem lời giải

Bài C5 trang 13 sgk vật lý 6

Giải bài C5 trang 13 SGK Vật lí 6. Điền vào chỗ trống của câu sau:

Xem lời giải

Bài C6 trang 13 sgk vật lý 6

Giải bài C6 trang 13 SGK Vật lí 6. Ở hình 3.3, hãy cho

Xem lời giải

Bài C7 trang 13 sgk vật lý 6

Giải bài C7 trang 13 SGK Vật lí 6. Xem hình 3.4, hãy cho

Xem lời giải

Bài C8 trang 13 sgk vật lý 6

Giải bài C8 trang 13 SGK Vật lí 6. Hãy đọc thể tích đo theo

Xem lời giải

Bài C9 trang 13 sgk vật lý 6

Giải bài C9 trang 13 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung

Xem lời giải