Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bình chọn:
4.1 trên 485 phiếu
Bàu C1 trang 58 sgk vật lí 6 Bàu C1 trang 58 sgk vật lí 6

Giải bài C1 trang 58 SGK Vật lí 6. Tại sao khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?

Xem chi tiết
Bài C2 trang 58 sgk vật lí 6 Bài C2 trang 58 sgk vật lí 6

Giải bài C2 trang 58 SGK Vật lí 6. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

Xem chi tiết
Bài C3 trang 59 sgk vật lí 6 Bài C3 trang 59 sgk vật lí 6

Giải bài C3 trang 59 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Xem chi tiết
Bài C4 trang 59 sgk vật lí 6 Bài C4 trang 59 sgk vật lí 6

Giải bài C4 trang 59 SGK Vật lí 6. Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?

Xem chi tiết
Bài C5 trang 59 sgk vật lí 6 Bài C5 trang 59 sgk vật lí 6

Giải bài C5 trang 59 SGK Vật lí 6. Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt,

Xem chi tiết
Bài C6 trang 59 sgk vật lí 6 Bài C6 trang 59 sgk vật lí 6

Giải bài C6 trang 59 SGK Vật lí 6. Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng

Xem chi tiết
Bài C7 trang 59 sgk vật lí 6 Bài C7 trang 59 sgk vật lí 6

Giải bài C7 trang 59 SGK Vật lí 6. Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rằng ở Pháp tháng Một đang là mùa Đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ

Xem chi tiết


Gửi bài