Bài 29. Sự sôi (tiếp theo)

Bình chọn:
4.3 trên 162 phiếu
Bài C1 trang 87 sgk vật lí 6

Giải bài C1 trang 87 SGK Vật lí 6. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình?

Xem lời giải

Bài C2 trang 87 sgk vật lí 6

Giải bài C2 trang 87 SGK Vật lí 6. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thâý các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?

Xem lời giải

Bài C3 trang 87 sgk vật lí 6

Giải bài C3 trang 87 SGK Vật lí 6. Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều?

Xem lời giải

Bài C4 trang 87 sgk vật lí 6

Giải bài C4 trang 87 SGK Vật lí 6. Trong khi nước sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?

Xem lời giải

Bài C5 trang 87 sgk vật lí 6

Giải bài C5 trang 87 SGK Vật lí 6. Trong cuộc tranh luận của An và Bình (nêu ở phần đầu) ai đúng, ai sai?

Xem lời giải

Bài C6 trang 87 sgk vật lí 6

Giải bài C6 trang 87 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp điền vào ô trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài C7 trang 88 sgk vật lí 6

Giải bài C7 trang 88 SGK Vật lí 6. Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?

Xem lời giải

Bài C8 trang 88 sgk vật lí 6

Giải bài C8 trang 88 SGK Vật lí 6. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu?

Xem lời giải

Bài C9 trang 88 sgk vật lí 6

Giải bài C9 trang 88 SGK Vật lí 6. Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng với quá trình nào?

Xem lời giải