Bài 6. Lực. Hai lực cân bằng

Bình chọn:
4.1 trên 338 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về lực – hai lực cân bằng

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về lực – hai lực cân bằng hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết Lực - Hai lực cân bằng.

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.

Xem chi tiết

Bài C1 trang 21 sgk vật lý 6

Giải bài C1 trang 21 SGK Vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như hình 6.1

Xem lời giải

Bài C2 trang 21 sgk vật lý 6

Giải bài C2 trang 21 SGK Vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2

Xem lời giải

Bài C3 trang 21 sgk vật lý 6

Giải bài C3 trang 21 SGK Vật lí 6. Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt

Xem lời giải

Bài C4 trang 22 sgk vật lý 6

Giải bài C4 trang 22 SGK Vật lí 6. Dùng từ thích hợp trong khung để điền

Xem lời giải

Bài C5 trang 22 sgk vật lý 6

Giải bài C5 trang 22 SGK Vật lí 6. Hãy xác định phương và

Xem lời giải

Bài C6 trang 22 sgk vật lý 6

Giải bài C6 trang 22 SGK Vật lí 6. Quan sát hình 6.4

Xem lời giải

Bài C7 trang 22 sgk vật lý 6

Giải bài C7 trang 22 SGK Vật lí 6. Nêu nhận xét về phương

Xem lời giải

Bài C8 trang 23 sgk vật lý 6

Giải bài C8 trang 23 SGK Vật lí 6. Dùng các từ thích hợp trong

Xem lời giải

Bài C9 trang 23 sgk vật lý 6

Giải bài C9 trang 23 SGK Vật lí 6. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài C10 trang 23 sgk vật lý 6

Giải bài C10 trang 23 SGK Vật lí 6. Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.

Xem lời giải