Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Bình chọn:
4.6 trên 158 phiếu
Bài C1 trang 84 sgk vật lí 6

Giải bài C1 trang 84 SGK Vật lí 6. Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc thí nghiệm và trong cốc đối chứng?

Xem lời giải

BÀi C2 trang 84 sgk vật lí 6

Giải bài C2 trang 84 SGK Vật lí 6. Có hiện tượng gì xảy ra ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước thấm ra không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài C3 trang 84 sgk vật lí 6

Giải bài C3 trang 84 SGK Vật lí 6. Các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước ở trong cốc thấm ra không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài C4 trang 84 sgk vật lí 6

Giải bài C4 trang 84 SGK Vật lí 6. Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có?

Xem lời giải

Bài C5 trang 84 sgk vật lí 6

Giải bài C5 trang 84 SGK Vật lí 6. Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không?

Xem lời giải

Bài C6 trang 84 sgk vật lí 6

Giải bài C6 trang 84 SGK Vật lí 6. Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ?

Xem lời giải

Bài C7 trang 84 sgk vật lí 6

Giải bài C7 trang 84 SGK Vật lí 6. Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm?

Xem lời giải

Bài C8 trang 84 sgk vật lí 6

Giải bài C8 trang 84 SGK Vật lí 6. Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút kín thì không cạn?

Xem lời giải