Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bình chọn:
4.2 trên 199 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về đo độ dài

Tổng hợp cách giải một số dạng bài tập về đo độ dài hay, chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết Đo độ dài (tiếp theo)

Cách đo độ dài:

Xem chi tiết

Bài C1 trang 9 sgk vật lý 6

Giải bài C1 trang 9 SGK Vật lí 6. Em hãy cho biết độ dài ước lượng

Xem lời giải

Bài C2 trang 9 sgk vật lý 6

Giải bài C2 trang 9 SGK Vật lí 6. Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?

Xem lời giải

Bài C3 trang 9 sgk vật lý 6

Giải bài C3 trang 9 SGK Vật lí 6. Em đặt thước đo như thế nào ?

Xem lời giải

Bài C4 trang 9 sgk vật lý 6

Giải bài C4 trang 9 SGK Vật lí 6. Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?

Xem lời giải

Bài C5 trang 9 sgk vật lý 6

Giải bài C5 trang 9 SGK Vật lí 6. Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc

Xem lời giải

Bài C6 trang 9 sgk vật lý 6

Giải bài C6 trang 9 SGK Vật lí 6. Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền

Xem lời giải

Bài C7 trang 10 sgk vật lý 6

Giải bài C7 trang 10 SGK Vật lí 6. Trong các hình sau đây

Xem lời giải

Bài C8 trang 10 sgk vật lý 6

Giải bài C8 trang 10 SGK Vật lí 6. Trong các hình sau đây,

Xem lời giải

Bài C9 trang 10 sgk vật lý 6

Giải bài C9 trang 10 SGK Vật lí 6. Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.

Xem lời giải

Bài C10 trang 11 sgk vật lý 6

Giải bài C10 trang 11 SGK Vật lí 6. Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người

Xem lời giải