Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 6 - Đề số 03 có lời giải chi tiết


Đề bài

I – TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Trên hộp mứt Tết có ghi \(200\,\,g\), con số đó chỉ

A. sức nặng của hộp mứt

B. khối lượng của mứt trong hộp

C. thể tích hộp mứt

D. cả A, B, C đều sai

Câu 2. Người ta dùng bình chia độ chứa \(50\,\,c{m^3}\) nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới \(150\,\,c{m^3}\). Hỏi thể tích hòn đá là bao nhiêu?

A. \(100\,\,c{m^3}\)             B. \(150\,\,c{m^3}\)

C. \(200\,\,c{m^3}\)             D. \(50\,\,c{m^3}\)

Câu 3. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích của vật rắn không thấm nước, thì thể tích của vật bằng

A. thể tích bình tràn

B. thể tích bình chứa

C. thể tích nước còn lại trong bình tràn

D. thể tích nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa

Câu 4. Một quả cầu có khối lượng là \(15\,\,kg\) thì trọng lượng của nó là

A. \(150\,\,N\)                       B. \(15\,\,N\)

C. \(1500\,\,N\)                     D. \(1,5\,\,N\)

Câu 5. Một quyển sách nằm yên trên bàn thì nó

A. chỉ chịu tác dụng của trọng lực

B. không chịu tác dụng của lực nào cả

C. chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn

D. chịu tác dụng của trọng lực và lực đỡ của mặt bàn

Câu 6. Dụng cụ nào sau đây dùng để đo độ dài?

A. thước thẳng           B. bình tràn

C. cân                         D. bình chia độ

Câu 7. Để đo thể tích một vật, người ta dùng đơn vị

A. \(kg\)                       B. \(N\)

C. \({m^3}\)                      D. \(m\)

Câu 8. Một học sinh đá vào quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng?

A. quả bóng bị biến dạng

B. chuyển động của quả bóng bị biến đổi

C. không có sự biến đổi nào xảy ra cả

D. quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi

II – TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Lực là gì? Nêu kết quả tác dụng của lực?

Câu 2. (2 điểm) Thả hòn sỏi rơi. Điều gì chứng tỏ có lực tác dụng lên hòn sỏi? Lực đó là lực gì? Có phương, chiều như thế nào?

Câu 3. (2 điểm) Cho một bình chia độ, một hòn đá cuội (không bỏ lọt bình chia độ) có thể tích nhỏ hơn giới hạn đo của bình chia độ.

a. Ngoài bình chia độ đã cho ta cần phải cần ít nhất những dụng cụ gì để có thể xác định được thể tích của hòn đá?

b. Hãy trình bày cách xác định thể tích hòn đá với những dụng cụ đã nêu?

Lời giải chi tiết

1.B

2.A

3.D

4.A

5.D

6.A

7.C

8.D

I – TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Cách giải:

Trên hộp mứt Tết ghi \(200\,\,g\), con số đó chỉ khối lượng của mứt trong hộp

Chọn B.

Câu 2.

Phương pháp:

Thể tích hòn đá: \(V = {V_2} - {V_1}\)

Cách giải:

Thể tích của hòn đá là:

\(V = {V_2} - {V_1} = 150 - 50 = 100\,\,\left( {c{m^3}} \right)\)

Chọn A.

Câu 3.

Phương pháp:

Áp dụng lý thuyết sử dụng bình tràn để đo thể tích vật rắn không thấm nước

Cách giải:

Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích của vật rắn không thấm nước, thì thể tích của vật bằng thể tích nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa

Chọn D.

Câu 4.

Phương pháp:

Trọng lượng của vật: \(P = 10m\)

Cách giải:

Trọng lượng của quả cầu là:

\(P = 10m = 10.15 = 150\,\,\left( N \right)\)

Chọn A.

Câu 5.

Phương pháp:

Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó là hai lực cân bằng

Cách giải:

Quyển sách nằm yên trên bàn thì nó chịu tác dụng của hai lực cân bằng, là trọng lực và lực đỡ của mặt bàn

Chọn D.

Câu 6.

Cách giải:

Dụng cụ dùng để đo độ dài là thước thẳng

Chọn A.

Câu 7.

Cách giải:

\(kg\)  là đơn vị đo khối lượng

\(N\) là đơn vị đo độ lớn của lực

\({m^3}\) là đơn vị đo thể tích

\(m\) là đơn vị đo độ dài

Chọn C.

Câu 8.

Phương pháp:

Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng

Cách giải:

Học sinh đá vào quả bóng, quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi

Chọn D.

II – TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp:

Sử dụng lý thuyết lực và kết quả tác dụng của lực

Cách giải:

Lực là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác

Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng

Câu 2.

Cách giải:

Thả hòn sỏi rơi, do có lực tác động, hòn sỏi chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống

Lực tác dụng lên hòn sỏi là trọng lực

Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống

Câu 3.

Phương pháp:

Sử dụng lý thuyết đo thể tích của vật rắn không thấm nước

Cách giải:

a. Hòn đá không bỏ lọt bình chia độ nên phải sử dụng thêm bình tràn và bình chứa

b. Cách xác định thể tích hòn đá:

Đặt bình tràn lên bình chứa, đổ đầy nước vào bình tràn

Bỏ hòn đá vào bình tràn, nước từ bình tràn tràn ra bình chứa

Đổ nước từ bình chứa vào bình chia độ, số đo thể tích nước tràn ra chính là thể tích của hòn đá.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.